Pierwszym gościem Sekcji Psychologii Rehabilitacji, w ramach cyklu Spotkań z Osobami Niepełnosprawnymi, była Anna., która urodziła się przedwcześnie z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, z niepełnosprawnością ruchową. Anna ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.Pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podróżuje, pisze wiersze, należy do Stowarzyszenia Siloe.
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2012, godz. 23:50