Wydział Teologii
oraz

Szkoła Języka i Kultury Polskiej

zapraszają na

I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego im. prof. Walerego Pisarka
NURTY PERSONALIZMU W NAUCE
I KULTURZE POLSKIEJ
.

 

Obrady konferencji pod patronatem wojewody lubelskiego prof. Przemysława Czarnka
obędą się w środę, 28 listopada 2018 r.,
w Centrum Transferu Wiedzy KUL.

 

Colloquium wpisuje się w obchody jubileuszu 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Program konferencji dostępny na www.nurtypersonalizmu.pl"

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2018, godz. 18:27 - Ewa Zięba