I. Zespół

śp. Tadeusz Dacewicz
Grzegorz Jakubowski
Przemysław Jaśkiewicz
Jacek Łęski
Ireneusz Marciszuk, II. prezes AF "TERRA"
Przemysław Mełgieś
Roland Mielnicki, I. prezes AF "TERRA"
Przemysław Omieczyński, twórca i pomysłodawca
Piotr Semka
Jacek Sadowski
Maciej Szymczak
Marek Tischner
Adam Urbanowicz
Mieczysław Wójtowicz, I. wiceprezes AF "TERRA"

II. zespół

Robert Bogudziński, III. prezes AF "TERRA"
Małgorzata Dołgan
Marian Kogut
Bogdan Kwiatek
Remigiusz Lis, II. wiceprezes AF "TERRA"
Marek Niczyporuk

III. Zespół

Ernest Janus, V. prezes AF "TERRA"
Katarzyna Kotarska, IV. prezes AF "TERRA"
Krzysztof Witaszek

IV. zespół

Agata Okólska, VIII. prezes AF "TERRA"
Dorota Plizga, IX. prezes AF "TERRA"
Beata Pniewska, VII. prezes AF "TERRA"

Robert Rossa
Katarzyna Januszewska
Mateusz Wasilewski
Ewa Wierzbicka
Rafał Stefańczyk, VI. prezes AF "TERRA"

V. zespół

Marek Daniłowski
Karol Furmanek, XI. prezes AF "TERRA"
Magdalena Gnyp, wiceprezes AF "TERRA"
Jakub Leraczyk
Darek Lipa, wiceprezes AF "TERRA"
Iryna Maksymova, XII. prezes AF "TERRA"
Rafał Orzech
Anna Rachoń
Anna Sułek, X. prezes AF "TERRA"
Jakub Wojtaś
Wojciech Wójciuk
Konrad Zwoiński

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2014, godz. 15:25 - Ireneusz Marciszuk