IV rok studiów doktoranckich

Mielnik Dawid (Nauki Biblijne) (sekretarz)

 

III rok studiów doktoranckich

Androsik Alena (Teologia Moralna) (skarbnik)

Koper Dariusz (Teologia Dogmatyczna)

Łachmicka Tatiana (Nauki Biblijne)

Słoma Ireneusz (Liturgika i Homiletyka)

 

II rok studiów doktoranckich

Klukowski Michał (Nauki Biblijne) (wiceprezes)

 

I rok studiów doktoranckich

Łastowska Joanna (Liturgika i Homiletyka)

Szlanta Krzysztof (Teologia Dogmatyczna)

 

 

V rok MISH

Bogusiewicz Kinga

Kasprzak Agnieszka

 

 

II rok studiów magisterskich

Tomasiak Urszula (prezes)

 

I rok studiów magisterskich

Grzegrzółka Monika

Grzenkowitz Mikołaj

Kaszuba Maria

Autor: Alena Androsik
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2016, godz. 14:17 - Alena Androsik