ZARZĄD KOŁA POLONISTÓW STUDENTÓW KUL

 

Kurator Koła:

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka 

 

Prezes:

 

Magdalena Majcher

e-mail: magdalenamajcher97@gmail.com.pl 

 

Vice:

 

Natalia Słowikowska

e-mail: nsowikowska@gmail.com 

 

Skarbnik:

 

Klaudia Juszczak

e-mail: juszczakklaudia96@gmail.com 

 

Sekretarz:

 

Oleksandr Namartovych 

e-mail: sasza.alekseyczik@gmail.com 

 

 

Członkowie Koła:

 

mgr Anna Albingier

 

mgr Patrycja Głuszak

 

mgr Magdalena Żmudziak

 

 

Aleksandra Czwarnowska

 

Antoni Domań

 

 Katarzyna Gęba

 

Klaudia Juszczak

 

 Magdalena Majcher

 

Anna Malecka

 

Oleksandr Namartovych 

 

Magdalena Paździor

   

Mariia Polishchuk

 

Paulina Pomajda

 

 Paulina Rudnik

 

Natalia Słowikowska

 

  Katarzyna Zając

  

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 26.12.2017, godz. 20:37 - Katarzyna Zając