Bardzo często pojawia się w ustach rozmaitych osób, również tych, które powinny posługiwać się nienaganną polszczyzną, forma będzie potrafił, co wywołuje mój sprzeciw. Uważam, że jedyną dopuszczalną formą w przypadku czasownika potrafić jest potrafię, potrafi, potrafią. Czyżbym była w błędzie?

 

W większości słowników czasownik potrafić jest uważany za dwuaspektowy, jednakże nie tworzy się od niego form czasu przyszłego złożonego *będzie potrafił(a)/ potrafić ani form imiesłowowych *potrafiący. Zatem trafnie Pani zauważyła niepoprawne użycie tegoż czasownika. W odniesieniu do przyszłości należy użyć formy czasu teraźniejszego z określeniem czasowym, np. potrafi to zrobić za dwa lata, lub użyć synonimu, np. będzie umiał, będzie w stanie to zrobić.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2013, godz. 18:08 - Natalia Sosnowska