CZAS się tym zająć!

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

19-20 listopada 2010

Dzień I

 

 

10.00 - 10.15 - otwarcie konferencji - Dyrekcja Kolegium MISH: dr hab. Piotr Gutowski, prof. KUL, dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL - sala CN 208.

10.15 - 11.15 - wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Stanisław Judycki (UG), Czas i wieczność. Przesłanie "Czarodziejskiej góry" Thomasa Manna. - sala CN 208.

 

 

BLOK NAUK FILOZOFICZNYCH - sala CN 208:

 

11.20 - 11.50 - dr Anna Głąb (KUL), O paradoksach czasu.

11.50 - 12.15 - Maria Pleskaczyńska (MISH KUL), Czas leczy rany... Krzywda - czas - uzdrowienie (?) we współczesnej refleksji filozoficznej.

12.15 - 12.40 - mgr Paweł Pijas (KUL), Relatywizm diachroniczny w ujęciu Bernarda Williamsa.

12.40 - 13.05 - Jolanta Prochowicz (MISH KUL), "Czas teraźniejszy i czas przeszły są być może razem w czasie przeszłym". Wątki filozoficzne w poezji T.S. Eliota.

13.05 - 13.30 - Klara Tomaszek (MISH KUL), Życie bez końca - filozoficzne problemy eliksiru nieśmiertelności.

13.30 - 14.20 - Przerwa obiadowa.

14.20 - 14.45 - Sylwia Wilczewska (MISH KUL), Czas jako wyznacznik ładu w opisie stworzenia świata Filona z Aleksandrii.

14.45 - 15.10 - Grzegorz Pizoń (MISH KUL), Względność czasu według filozofii hermetycznej i teorii względności Einsteina.

15.10 - 15.35 - Paweł Grad (MISH UW), Czas święty, czas przeklęty. Doświadczenie, rozumienie i rola czasu w myśli św. Augustyna i Martina Heideggera.

15.35 - 15.45 - Przerwa kawowa.

 

 

BLOK NAUK HUMANISTYCZNYCH - sala CN 107:

 

11.20 - 11.50 - mgr Aleksandra Krauze (KUL), Od Horai do tempora anni. Personifikacje pór roku w sztuce antycznej i wczesnochrześcijańskiej.

11.50 - 12.15 - Karolina Kolinek (MISH UW), Fotografia a czas.

12.15 - 12.40 - Paweł Siechowicz (MISH UW), Czego naukowiec szuka w teatrze? Stanfordzki Eksperyment Więzienny, czyli Stanisławski wystawia Pintera.

12.40 - 13.05 - Krzysztof Mogielnicki (MISH KUL), "Przedstawić wszystko, co greckie" - Pauzaniasza poszukiwanie tożsamości w utworze "Periegesis tes Hellados".

13.30 – 14.20 Przerwa obiadowa

14.20 – 14.45 Agnieszka Pyczek (MISH KUL), Czas u Tolkiena, Tolkien w czasie.

14.45 - 15.10 - Monika Parczyńska (MISH UW), Piosenka - poezja w czasie.

15.10 - 15.35 - Karolina Malecka (MISH KUL), Czas w "Procesie" Franza Kafki.

15.35 - 15.45 - Przerwa kawowa.

 

 

 

BLOK NAUK SPOŁECZNYCH - sala CN 107:

 

16. 00 - 16. 25 - dr Dariusz Wadowski (KUL), Czas w kulturze. Kultura czasu.

16. 25 - 16.50 - mgr Małgorzata Kulik (MISH KUL), Doświadczanie czasu przez osoby cierpiące na chorobę przewlekłą.

16. 50 - 17.15 - Mateusz Gołoś (MISH KUL), Czy „nigdy nie byliśmy nowocześni”? Mityczna historia zbiorowości Bruno Latoura w świetle teorii aktora-sieci.

.17. 15 - 17. 40 - Katarzyna Popiel (MISH UŚ), Przemiany czasu wolnego w doświadczeniu kobiety wiejskiej.

 

 

BLOK NAUK PRAWNICZYCH - sala CN 208:

 

16.00 - 16.25 - dr Aneta Biały (KUL), Przedawnienie roszczeń przy szkodzie na osobie.

16.25 - 16.50 - Kinga Kraj (MISH KUL), Okres prenatalny a roszczenia odszkodowawcze.

16.50 - 17.15 - Adrian Zbiciak (MISH KUL), Przedawnienie a funkcje kary kryminalnej.

17.15 - 17.40 - Michał Szatiło (MISH KUL), Decyzje administracyjne: terminy wydawania i odwoływania w kodeksie postępowania administracyjnego.

Autor: Bartłomiej Szymkowiak
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2010, godz. 21:39 - Bartłomiej Szymkowiak