Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej:

 

Media Sphere Journal

 

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania:

 

Roczniki Ekonomii i Zarządzania

 

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych:

 

Roczniki Nauk Społecznych

 

 

Instytut Pedagogiki:

 

Roczniki Pedagogiczne

 

 

Instytut Psychologii:

 

Przegląd Psychologiczny

 

Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes

 

Roczniki Psychologiczne

 

Studia z Psychologii w KUL

 

 

Instytut Socjologii:

 

Roczniki Nauk Społecznych

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 12:23 - Leszek Wojtowicz