Czesław Martyniak

 

Czesław Martyniak (1906-1939, filozof prawa, socjolog, profesor KUL.

 

Ur. 24 V 1906 w Lublinie. W 1924 zdał maturę w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. Studia prawnicze ukończył w 1928 na Wydziale Prawa i Nauk Ekonomiczno-społecznych KUL, ale ponieważ KUL nie posiadał jeszcze prawa do nadawania tytułów  magistra w zakresie nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

 

Następnie podjął na KUL studia filozoficzne, które od 1928 kontynuował w Institute Catholique w Paryżu, gdzie w 1929 uzyskał licencjat, a w 1931 – doktorat z filozofii. Dwa lata później ukończył studia magisterskie z ekonomii na KUL, a następnie został zatrudniony jako starszy asystent przy Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. W 1933 uzyskał doktorat z prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza i objął stanowisko zastępcy prof. na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W 1939 habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy „Moc obowiązująca prawa a teoria Kelsena”.

 

Mimo wkroczenia Niemców do Lublina podjął zajęcia na uniwersytecie, które prowadził aż do aresztowania 11 XI 1939 r. w ramach akcji represyjnej Sonderaktion Lublin, wymierzonej w elitę społeczną i intelektualnej Lublina. 23 XII 1939 r. Niemcy dokonali  egzekucji dziesięciu przedstawicieli lubelskiej inteligencji, wśród których znaleźli się profesorowie KUL – Czesław Martyniak oraz ks. Michał Niechaj.