Moskal_Czy istnieje Bóg_Zarys filozofii Boga

Książka jest pierwszą redakcją pomocy dydaktycznej do wykładu z filozofii Boga dla alumnów wyższych seminariów duchownych.

 

Struktura książki jest następująca:

1: Problem uzasadnienia prawdziwości zdania „Bóg jest” w drodze doświadczenia religijnego (próby uzasadnienia zdania o istnieniu Boga w drodze odwołania się do doświadczenia religijnego; warunki konieczne doświadczenia Boga; problem doświadczenia Boga w świetle opisów doświadczeń religijnych; przedmiot doświadczeń religijnych)

2: Problem uzasadnienia prawdziwości zdania „Bóg jest” w drodze wiary religijnej (główne typy interpretacji wiary religijnej; warunki możliwości poznania Boga w drodze wiary religijnej)

3: Problem uzasadnienia prawdziwości zdania „Bóg jest” w drodze rozumowania (problem uzasadnienia prawdziwości zdania o istnieniu Boga na bazie poznania naukowego; problem uzasadnienia prawdziwości zdania o istnieniu Boga w drodze dowodzenia apriorycznego; problem uzasadnienia prawdziwości zdania o istnieniu Boga w drodze dowodzenia o charakterze antropologiczno-aksjologicznym; problem uzasadnienia prawdziwości zdania o istnieniu Boga w drodze dowodzenia indukcyjnego; uzasadnienie prawdziwości zdania o istnieniu Boga w drodze poznania metafizykalnego)

4: Natura Boga (wybrane koncepcje Boga i Absolutu; metafizykalne rozumienie natury Boga)

5: Bóg a świat (wybrane koncepcje relacji świat-Bóg; bytowa transcendencja Boga w stosunku do świata; bytowa immanencja Boga w stosunku do świata; Bóg a zło)

6: Problem religijnego i przedfilozoficznego poznania Boga (religijne poznanie Boga; przedfilozoficzne poznanie Boga; pytanie o agnostycyzm, sceptycyzm i ateizm)

 


Piotr Moskal. Czy istnieje Bóg? Zarys filozofii Boga. Pelplin: Bernardinum 2002.

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2014, godz. 12:29 - Anna Starościc