Jak należy powiedzieć, jeśli chcemy poinformować kogoś o tym, że ktoś w danej chwili wypowiedział wyraz sepleniąc? On wtedy "zaseplenił"?

Jak powinien wyglądać taki zwrot?

 

 

Czasownik zaseplenić jest poprawnie utworzoną formą od słowa seplenić. Jest notowany w Wielkim słowniku ortograficzo-fleksyjnym pod redakcją J. Podrackiego. O ile jednak forma podstawowa seplenić informuje o czynności niezakończonej, o tyle zaseplenić to 'powiedzieć coś, sepleniąc'. Wyraz zaseplenić można umieścić w całej grupie słów pochodzących od czasowników oznaczających zjawiska akustyczne, np.  zabeczeć od beczeć, zaćwierkać od ćwierkać, zapłakać od płakać, zajęczeć od jęczeć, zaskowyczeć od skowyczeć itd. Wszystkie one - jak podaje H. Wróbel w Gramatyce współczesnego języka polskiego, cz. II Morfologii - oznaczają czynności krótkotrwałe z jedoczesnym uwypukleniem ich momentu początkowego.

Na marginesie - termin zwrot nie odnosi się do czasowników ani do pojedynczych wyrazów. Oznacza we frazeologii stały związek wyrazowy (a więc co najmniej 2 wyrazy), którego ośrodkiem jest forma czasownikowa, np. smalić cholewki do kogoś,  zbić z pantałyku itp.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2013, godz. 11:39 - Natalia Sosnowska