Czy i w jaki sposób należy odmieniać w pisanej polszczyźnie nazwy geograficzne zawierające w końcówkach znaki obce? Konkretnie chodzi mi o nazwy rumuńskie w rodzaju: Mediaş (czyt. mediasz), Topliţa (czyt. toplica). Jest także miasto Deva. Czy należy pisać: w Devie, czy w Deva?

 

Jak podają podręczniki do gramatyki – wiele obcych nazw geograficznych pozostaje nieodmienna w języku polskim, nawet gdy są zakończone na -a lub na spółgłoskę. W związku z tym możemy napisać: w mieście Deva, w mieście Mediaş oraz w mieście Topliţa.

Wydaje się jednak, że możemy tego typu nazwy odmienić, zwłaszcza nazwę Deva: Devy, (w) Devie, Devę, Devą. Podobnie z nazwą Topliţa. Odmienimy je w ten sposób: (w) Topliţy, Topliţę, Topliţą, możemy też zastosować transliterację i zmienić znak ţ na polskie c: (w) Toplicy itd., lecz wówczas trudno będzie skojarzyć taką postać nazwy z jej formą mianownikową. Jeśli idzie o nazwę Mediaş, możemy postąpić podobnie. Problem będzie stanowił wybór końcówki Dopełniacza (-a czy -u), choć zwykle w nazwach mniej spolonizowanych stosujemy końcówkę -u. A zatem: (w) Mediaşu, Mediaşowi, Mediaşem lub (w) Mediaszu itd. Nawiasem mówiąc, Wikipedia podaje, że w dawnej polszczyźnie istniała nazwa tego miasta – Meggesz. Taką formę łatwo już odmienić.

Rozważania na temat zapisu form odmiany tego typu nazw podaję na podstawie analizy rozstrzygnięć dotyczących pisowni nazwy miasta Halifax (Halifaxu lub Halifaksu).

 

 

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2013, godz. 18:06 - Natalia Sosnowska