Kultura jest uprawą natury, czynienia jej sobie poddaną. Szczególnym „przedmiotem” tej uprawy jest sam człowiek - jako podmiot, sprawca i cel tworzonej przez siebie kultury. Celem kultury jest rozwój człowieka, aby mógł w sposób wolny poznać prawdę i pokochać dobro - ostatecznie Boga. Kultura jest więc sposobem ludzkiego życia, a człowiek ze swej natury jest istotą kulturotwórczą. Jego aktywność ujawnia się szczególnie w poznaniu naukowym, w religii, w moralności i w sztuce (technice). Wszystko to podlega ocenie, zwłaszcza w aspekcie moralnym. Wiele ludzkich działań i wytworów szkodzi człowiekowi - stąd określa się je mianem "anty-kultury".

  • wykładowca: prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz
  • data: 21 marca 2013
  • godzina rozpoczęcia zajęć: 17.00