AKTUALIA, to trzydniowe spotkanie psychologów i psychologów 'in spe', którego wyjątkowość polega na możliwości zapoznania się z najnowszymi trendami w psychologii, podzielenia się swymi osiągnięciami oraz na zaczerpnięciu nieco z owej szczególnej atmosfery pełnej zapału, ciekawych pomysłów i twórczych dociekań. Dały one możliwość lepszego poznania się oraz integracji środowisk akademickich z różnych środków uniwersyteckich w Polsce. Z roku na rok z konferencji korzysta coraz więcej studentów psychologii ze wszystkich uniwersytetów w kraju. Ponadto spotkanie to pozwala młodszym studentom zorientować się w specyfice studiów i tematyce zagadnień, podejmowanych przez psychologów. 

Autor: Piotr Kochański
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2013, godz. 12:39 - Piotr Kochański