Krajowe Ramy Kwalifikacji

 

KRK to to jednolity sposób opisania kwalifikacji zdobytych na każdym etapie uczenia się:

formalnego - uczenie się poprzez udział w procesie kształcenia prowadzonym przez instytucję edukacyjną lub szkoleniową,

pozaformalnego - uczenie się poza instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, poprzez realizację założonych celów edukacyjnych,

nieformalnego - uczenie się poza instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, bez określania celw edukacyjnych, wykorzystujące – także w sposób niezamierzony – doświadczenie zdobywane w miejscu pracy i życiu codziennym.

 

Znajduje się osiem obszarów kształcenia w zakresie:

1) nauk humanistycznych

2) nauk społecznych

3) nauk ścisłych

4) nauk przyrodniczych

5) nauk technicznych

6) nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

7) nauk rolniczych, leśnych i wterynaryjnych

8) sztuki

 

Więcej informacji:

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

 

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2015, godz. 13:41 - Magdalena Kargol