Każdy z członków KSS KUL przydzielony jest do jednej z kilku sekcji i grup projektowych, gdzie może nabywać nowe umiejętności praktyczne i teoretyczne. W tym celu Koło zapewnia także różnorodne szkolenia. Doświadczenie zdobyte w tej organizacji procentuje w późniejszym życiu zawodowym, co potwierdzają absolwenci - byli członkowie KSS KUL.

        W Kole kwitnie także działalność pozanaukowa. Wiąże się to z organizacją konkursów i wystaw oraz z zapewnieniem studentom odpowiedniej rozrywki. Koło Studentów Socjologii regularnie przygotowuje imprezy okolicznościowe w lubelskich klubach, z okazji końca semestru, andrzejek, ostatków czy otrzęsin „pierwszaków". Organizacja wciąż rozbudowuje sieć kontaktów z innymi kołami, zarówno polskimi jak i zagranicznymi.

Autor: Tomasz Gabłoński
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2011, godz. 18:26 - Agnieszka Gajda