Czy użycie w poniższym wypowiedzeniu wyrazu DALEJ jest błędem leksykalnym?

„Myślę, że jeśli dalej nie będziemy doceniać tego, że żyjemy w pięknym świecie, staniemy się niedługo jak zwierzęta”.

 

W przytoczonym zdaniu użycie słowa dalej nie jest błędem leksykalnym. Jednak w tym kontekście lepiej byłoby użyć synonimów: wciąż lub nadal, które w odróżnieniu od dalej są jednoznaczne, wskazują na ciągłość czasową. Natomiast leksem dalej może być stosowany również w znaczeniu ‘następnie, później, w przyszłości’ np. Nie wiem, co było dalej.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2010, godz. 18:13 - Natalia Sosnowska