• Student II roku psychologii 
  • Zainteresowania: Psychologia behawioralna, emocji i motywacji i osobowości; lingwistyka; historia
  • Co lubię: Spać, pisać, pisać, pisać i tworzyć własne teorie psychologiczne.
  • Nie lubię: Cebuli, wąskiego i zamkniętego myślenia oraz słomianego zapału.
  • Funkcja w KNPZ: sekretarz
  • Kontakt: damian.i.kowalski@gmail.com
Autor: Ewelina Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2013, godz. 14:34 - Ewelina Stasiak