Adres:

 

Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej

Wydział Nauk Humanistycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Telefon (0048) 81 4454309

 

Dyrektor Ośrodka

Prof. zw. dr hab. Sławomir Jacek Żurek

 

e-mail: zureks@kul.pl

 

Koordynator Ośrodka

Dr Agnieszka Karczewska

 

e-mail: akarczewska@kul.pl

 

 

Autor: Karolina Famulska-Ciesielska
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2015, godz. 11:10 - Agnieszka Karczewska