Wydział Nauk Społecznych KUL wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z potrzebami prowadzenia systematycznej debaty wokół najważniejszych i aktualnych problemów polityczno-społecznych współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem Europy-Środkowo-Wschodniej, proponuje cykliczne spotkania z uznanymi osobistościami świata dyplomacji, polityki, gospodarki i życia społecznego.

 

Celem projektu zatytułowanego Debaty Dyplomatyczne KUL jest przybliżenie węzłowych wyzwań współczesnego świata i analiza możliwości działania różnych podmiotów zaangażowanych w te procesy. Propozycja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: studentów, pracowników szkół wyższych, ekspertów oraz innych osób zainteresowanych tematyką stosunków międzynarodowych..

Zasadnicze znaczenie ma możliwość uczestnictwa w spotkaniach z dyplomatami i politykami zaangażowanymi w bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. Konfrontacja myśli, poglądów i sposobów radzenia w sytuacjach kryzysowych służyć będzie głębszemu zrozumieniu współczesnego świata.

 

Program wydarzenia obejmuje wygłoszenie moderowanego wykładu otwartego z dyskusją i pytaniami kierowanymi do zaproszonego gościa. Spotkanie przewiduje także możliwość odbycia warsztatów dla węższego grona specjalistów zajmujących się przedmiotową problematyką, naukowców, doktorantów i seminarzystów. Jest to merytorycznie uzasadnione potrzebą wzbogacenia oferty programowej w ramach kierunków studiów realizowanych na WNS.

 

Rada Patronacka:

Ambasador Andrzej Jaroszyński – Przewodniczący

Ks. prof. Stanisław Fel

Konsul Marian Cichosz

Konsul Jolanta Róża Kozłowska

Konsul Jacek Starościak

Dr hab. Wojciech Gizicki - organizator

 

Dotychczasowe wydarzena:

20 lutego – spotkanie z Panią dr Hanną Suchocką, byłą Premier RP i byłą ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej (wspólnie z projektem Pro publico bono)

30 marca – spotkanie z Panią dr Ewą Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

29 kwietnia – spotkanie z Panią Jean Dunn, Ambasador Australii w Polsce

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2015, godz. 09:02 - Michał Gumowski