DECYZJA PROREKTORA DS. STUDENCKICH
w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL w roku akademickim 2017/2018
na podstawie opinii Komisji Kwalifikacyjnej na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

lista_rankigowa I rok

  

lista_rankigowa II-IV rok i przedłużenia

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2018, godz. 14:08 - Joanna Wiatr