dr Krzysztof Bednarz

Wydział Nauk Społecznych

 

Charakterystyka merytoryczna: CEL: zainteresowanie słuchaczy tematyką inwestycyjną oraz wykazanie, że najwięcej i najszybciej zarabia się na spadku wyceny instrumentu (instrumenty pochodne).

 • Na zajęciach omówione zostaną różne rodzaje zleceń giełdowych.
 • Zaprezentowane zostaną wybrane metody podejmowania decyzji inwestycyjnych, które pomogą odpowiedzieć na pytanie: kiedy kupić i kiedy sprzedać posiadane instrumenty finansowe (przy zastosowaniu akceptowanego poziomu ryzyka poprzez użycie prostych metod ilościowych). Metody obejmować będą:
  • klasyczne formacje cenowe (np. kanał trendowy, R-G-R, podwójne dno, podwójny szczyt, trójkąty, kliny),
  • harmoniczne formacje cenowe (Gartley 222, Bat, Butterfly, Crab) ze szczególnym ukierunkowaniem na współczynniki Fibonacciego,
  • syntetyczne wprowadzenie w teorię fal Elliotta,
  • wybrane narzędzia analizy technicznej (MA, CCI, MACD, inne).
 • Zaprezentowany zostanie specyficzny instrument finansowy, jakim jest kontrakt terminowy, który pozwala zarabiać na wzroście kursu, ale także na jego spadku.
 • Gra decyzyjna na kontrakcie terminowym – decyzje podejmują słuchacze (przydatny będzie kalkulator).
 • Podczas zajęć używane będą profesjonalne programy giełdowe: AmiBroker i Fibotrader.

Forma prezentacji: prezentacja multimedialna + warsztat (gra). Uwaga: do zajęć przydatny będzie kalkulator.

 

Prowadzący jest aktywnym inwestorem giełdowym z 7-letnim doświadczeniem inwestycyjnym; opiekun Sekcji Rynku Kapitałowego wchodzącego w skład Koła Naukowego Studentów Ekonomii; autor publikacji na temat formacji harmonicznych.

 

Collegium Joannis Pauli II, s. 1031, uczestnicy 140

środa, 16 maja br., 14.10

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 05:25 - Andrzej Zykubek