Drodzy Studenci!

 

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji członkowskiej w nowym semestrze. Deklarację można pobrać TUTAJ lub otrzymać podczas spotkania organizacyjnego KNSP dnia 12.03.2013 o godzinie 18.15. Zbiórka pod salą C-304.

 

Przypominamy również o konieczności wniesienia opłaty w postaci składki na Koło (10 zł). Opłatę należy przekazać skarbnikowi/przewodniczącemu sekcji, której jest się członkiem (opłata jest jednorazowa, nawet jeśli jesteś członkiem kilku sekcji).

 

* Osoby, które nie wniosą opłaty, będą skreślane z listy członków.

Autor: Monika Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017, godz. 21:03 - Magdalena Pietnoczko