Ks. Arkadiusz Bernat

 

Ks. Arkadiusz Bernat, kapłan diecezji radomskiej, urodził się 14 sierpnia 1983 r. w Końskich. W 2008 r. ukończył studia magisterskie z teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. W tym samym roku przyjął święcenia prezbiteratu, a następnie przez dwa lata podejmował pracę duszpasterską i katechetyczną jako wikariusz w parafii Bł. Annuarity w Radomiu.

Obecnie jest studentem psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Główny obszar Jego zainteresowań naukowych to psychologia religii, w ramach której zajmuje się szczególnie problematyką polskich emigrantów.

 

 

Ks. Tomasz Gałuszka

 

Ks. Tomasz Gałuszka, kapłan diec.  rzeszowskiej, urodził się 5 lutego 1983 r. w Rzeszowie. W roku 2002 ukończył naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. W tym samym roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. W 2008 r. obronił pracę magisterską napisaną na seminarium z historii Kościoła pod kierunkiem ks. dr. Andrzeja Motyki pt. Historia parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sieklówce w latach 1939-2005. Dnia 10 maja 2008 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego. W latach 2008-2010 pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Barbary w Ropczycach (diec. rzeszowska).

W 2010 r. rozpoczął studia na kierunku prawo kanoniczne na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a w roku 2011 studia z prawa na tym samym wydziale. Obecnie jest studentem III roku prawa i V roku prawa kanonicznego, na którym przygotowuje pracę magisterską na seminarium z kościelnego prawa procesowego dotyczącą argumentacji w skardze powodowej.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2013, godz. 06:17 - Andrzej Zykubek