Delegacja Wydziału Filozofii KUL na czele z Dziekanem prof. Moniką Walczak w grudniu 2017 r. odbyła podróż do Chin, gdzie podpisała umowę o współpracy między Huazhong University of Science and Technology – School of the Humanities a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II –  Wydziałem Filozofii. Profesorowie Wydziału Filozofii wygłosili wykłady dla pracowników i studentów School of the Humanities HUST: prof. Monika Walczak: The Classical, Notion of Knowledge and the Interdisciplinarity of Science; prof.  Piotr Kulicki: Polish contributions to syllogistic from Łukasiewicz to present times i prof Arkadiusz Gut: Cross-Cultural Research on Mind and Soul: Dualism vs. Holism.

 

Delegacja Wydziału Filozofii odwiedziła również Polską Ambasadę w Pekinie i spotkała się z Panią Natalią Popczyk, Kierownikiem Sekcji Edukacji i Nauki w Ambasadzie Polskiej w Pekinie.

 

 

Zdjęcia przedstawiają moment podpisania umowy, spotkania ze studentami oraz wykłady. [Facebook]

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2018, godz. 09:11 - Andrzej Zykubek