Welcome to Department of Mathematics Application

STAFF

 

Jan Szynal, associate professor

e-mail: jan.szynal@kul.lublin.pl

  

Dorota Jegorow, Ph.D., assistant professor

e-mail: dorotajegorow@kul.lublin.pl

 

Henryk Ponikowski, Ph.D., senior lecturer

e-mail: henryk.ponikowski@kul.lublin.pl

 

Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska, Ph.D., research and teaching assistant

e-mail: kwasniewska@kul.lublin.pl

 

Józef Zając, associate professor -  vacation

 

 

OFFICE HOURS

 

Jan Szynal, associate professor 

Thursday, 7.30 - 9.00

Room: C-528 

 

Dorota Jegorow, Ph.D., assistant professor 

Thursday, 14.10 - 15.40

Room: C-528

 

Henryk Ponikowski, Ph.D., senior lecturer

Monday, 14.10 - 15.45

Room: C-436

 

Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska, Ph.D., research and teaching assistant

Thursday, 9.10 -10.40

Room: C-528

 

dr hab. Józef Zając, prof. KUL -  vacation

 

ADDRESS

 

Katedra Zastosowań Matematyki

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin