Head of the Department
dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

 

Employees

mgr Leticia López Martínez

dr Paulina Mazurkiewicz

dr Joanna Skrzat
dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL

 


Contact
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II

Instytut Filologii Romańskiej
Katedra Językoznawstwa Romańskiego
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

 

pokój 358 (Gmach Główny)

tel.   +48 81/ 445 43 58

fax:  +48 81/445 43 45