Projekt (NCN Sonata nr 2014/13/D/ST6/03244) jest realizowany w okresie 23.02.2015-22.08.2017 w Instytucie Matematyki i Informatyki KUL przez zespół projektowy w składzie: dr Paweł Karczmarek (kierownik projektu), prof. dr hab. Witold Pedrycz (Department of Electrical & Computer Engineering, University of Alberta), dr Adam Kiersztyn, dr Przemysław Rutka (2015), dr Michał Dolecki. Budżet projektu wynosi 303 960 zł.

Głównymi celami badań są m.in.

- Konstrukcja oryginalnego modelu opisu twarzy i jej części oraz jego zastosowanie do zagadnienia identyfikacji osób, tj. wyszukiwania twarzy w dużych bazach danych zdjęć cyfrowych. Istotnym czynnikiem zwiększającym efektywność tego wyszukiwania jest zastosowanie modelowania lingwistycznego tj. wykorzystanie zmiennych lingwistycznych jako narzędzia reprezentacji oszacowanych wartości cech różnych części twarzy.
- Dogłębna analiza możliwości zastosowania agregacji klasyfikatorów zbudowanych na podstawie wyszukiwania twarzy w oparciu o deskrypcję lingwistyczną oraz algorytmy automatycznego rozpoznawania twarzy.
- Zbadanie różnych metod agregacji takich, jak miara rozmyta i całka rozmyta, operatory uporządkowanych średnich ważonych (OWA), t-normy i konormy i inne techniki znane z wielokryterialnej teorii podejmowania decyzji do wyników zwracanych przez różne klasyfikatory odpowiadające różnym częściom twarzy, w szczególności, gdy ich ilość się zwiększa. Celem jest tu też wskazanie najbardziej efektywnej metody i dalsza praca nad jej ulepszeniem.
- Znalezienie parametrów funkcji agregujących wyniki klasyfikacji twarzy opartej o jej różne części takie, jak obszar oczu, nosa, ust itp.

Najważniejsze publikacje:

- P. Karczmarek, A. Kiersztyn, W. Pedrycz, M. Dolecki, An application of chain code-based local descriptor and its extension to face recognition, Pattern Recognition 65 (2017) 26–34 doi: 10.1016/j.patcog.2016.12.008
http://dx.doi.org/10.1016/j.patcog.2016.12.008

- P. Karczmarek, A. Kiersztyn, W. Pedrycz, P. Rutka, A study in facial features saliency in face recognition: an analytic hierarchy process approach, Soft Computing (2016) doi: 10.1007/s00500-016-2305-9
http://dx.doi.org/10.1007/s00500-016-2305-9

- M. Dolecki, P. Karczmarek, A. Kiersztyn, W. Pedrycz, Utility functions as aggregation functions in face recognition, in: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (IEEE SSCI 2016), 2016, 1-6 doi: 10.1109/SSCI.2016.7850120
http://dx.doi.org/10.1109/SSCI.2016.7850120

- A. Kiersztyn, P. Karczmarek, P. Rutka, W. Pedrycz, in: A. Zapała (ed.), Quantitative methods for linguistic descriptors in face recognition, in: Recent Developments in Mathematics and Informatics, Contemporary Mathematics and Computer Science, Vol. 1,  The John Paul II Catholic University of Lublin Press, Lublin, 2016, 123-138

- M. Dolecki, P. Karczmarek, A. Kiersztyn, W. Pedrycz, Face recognition by humans performed on basis of linguistic descriptors and neural networks, in: Proceedings of 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2016), 2016, 5135-5140 doi: 10.1109/IJCNN.2016.7727877
http://dx.doi.org/10.1109/IJCNN.2016.7727877

- A. Kiersztyn, P. Karczmarek, M. Dolecki, W. Pedrycz, Linguistic descriptors and fuzzy sets in face recognition realized by humans, in: Proceedings of 2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2016), 2016, 1120-1126 doi: 10.1109/FUZZ-IEEE.2016.7737813
http://dx.doi.org/10.1109/FUZZ-IEEE.2016.7737813

- P. Karczmarek, A. Kiersztyn, W. Pedrycz, M. Dolecki, Linguistic descriptors and analytic hierarchy process in face recognition realized by humans, in: L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L. A. Zadeh, J. M. Zurada (eds.) Artificial Intelligence and Soft Computing, 15th International Conference, ICAISC 2016, Zakopane, Poland, June 12-16, 2016, Proceedings, Part I, Lecture Notes in Artificial Intelligence 9692 (2016): 584-596 doi: 10.1007/978-3-319-39378-0_50
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-39378-0_50

- P. Karczmarek, A. Kiersztyn, W. Pedrycz, P. Rutka, Chain code-based local descriptor for face recognition, in: R. Burduk, K. Jackowski, M. Kurzyński, M. Woźniak, A. Żołnierek (eds.), Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2015, 2016, 307-316 doi: 10.1007/978-3-319-26227-7_29
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-26227-7_29

- P. Karczmarek, A. Kiersztyn, P. Rutka, W. Pedrycz, Linguistic descriptors in face recognition: A literature survey and the perspectives of future development, SPA 2015 Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications. Conference Proceedings, Poznań, 2015, 98-103 doi: 10.1109/SPA.2015.7365141
http://dx.doi.org/10.1109/SPA.2015.7365141

 

- P. Karczmarek, A. Kiersztyn, W. Pedrycz, On developing Sugeno fuzzy measure densities in problems of face recognition, International Journal of Machine Intelligence and Sensory Signal Processing, forthcoming article

- P. Karczmarek, A. Kiersztyn, W. Pedrycz, Generalized Choquet integral for face recognition, International Journal of Fuzzy Systems doi: 10.1007/s40815-017-0355-5
http://dx.doi.org/10.1007/s40815-017-0355-5 

- P. Karczmarek, A. Kiersztyn, W. Pedrycz, An evaluation of fuzzy measure for face recognition, in: L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L. Zadeh, J. Zurada (eds.), Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2017. Lecture Notes in Computer Science 10245, 2017, 668-676 doi: 10.1007/978-3-319-59063-9_60

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-59063-9_60 

Autor: Paweł Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2017, godz. 09:03 - Paweł Wójcik