Director of the Department of Polish Studies

dr hab. Paweł Próchniak, prof. KUL

office hours: Monday: 15.00 - 16.00

 

Director's plenipotentiary for students and study programmes

dr Dariusz Pachocki

office hours: Tuesday: 11.30 - 12.30

 

Institute Council

prof. dr hab. Józef Fert

prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek

prof. dr hab. Marian Maciejewski

prof. Władysław Makarski

prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

dr hab. Roman Doktór, prof. KUL

dr hab. Edward Fiała, prof. KUL

dr hab. Józef Japola, prof. KUL

dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara, prof. KUL

dr hab. Dariusz Seweryn, prof. KUL

dr hab. Sławomir Jacek Żurek, prof. KUL

dr hab. Jakub Malik, prof. KUL

dr hab. Paweł Próchniak

dr hab. Andrzej Tyszczyk

dr Agnieszka Karolczuk

dr Ireneusz Piekarski

dr Dariusz Pachocki

dr Zdzisław Kudelski

mgr Marzena Dobner

Marcin Lipnicki