Przewodniczący Komisji Wydziałowej WPPKiA ds. podziału środków na badania naukowe ogłosił konkurs na granty wydziałowe 2014.  Pełne ogłoszenie dostępne jest na stronie WPPKiA, a szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu znajdziecie tutaj

Autor: Rafał Bil
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2013, godz. 22:49 - Paweł Dyszewski