Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II organizuje system wsparcia dla osób niepełnosprawnych poprzez następujące formy pomocy:

 

  • wdrażanie standardowych zasad wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,
  • stałe monitorowanie warunków kształcenia poszczególnych grup osób niepełnosprawnych,
  • wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie dostępu do informacji dla osób wymagających adaptacji materiałów dydaktycznych,
  • prowadzenie działań mających na celu poprawę stanu wiedzy środowiska akademickiego na temat osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie działań zmierzających do poprawy samooceny i poczucia własnej wartości i możliwości niepełnosprawnych studentów,
  • propagowanie idei, że przy dobrze zorganizowanym wsparciu edukacyjnym, osoby niepełnosprawne nie muszą być ‘niepełnosprawnymi studentami’.

 

wstepne_320

 

Jeżeli nie masz pewności czy twoja niepełnosprawność pozwoli ci studiować na wybranym kierunku...
Jeżeli nie wiesz na jaką pomoc możesz liczyć podczas egzaminów wstępnych...
Jeżeli chcesz zapoznać się z warunkami bytowymi i możliwościami Uczelni wspierania studentów niepełnosprawnych...

Skontaktuj się z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. Studentow Niepełnosprawnych

Autor: Sylwia Bogusz
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2012, godz. 22:14 - Sylwia Bogusz