Karta zgłoszenia tematu badawczego

 

Regulamin podziału pozostałości dotacji statutowej przyznanej WNH w roku 2018

 

Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Grantowego Dziekana WNH

(Wniosek należy wysłać na adres: naturki@kul.pl, a po podpisaniu złożyć w Sekretariacie Dziekana WNH - CN-207.)

 

Sprawozdanie z realizacji działania finansowanego z Funduszu Grantowego Dziekana WNH

 

Wniosek o dofinansowanie z rezerwy Dziekana WNH 

(Wniosek należy wysłać na adres: naturki@kul.pl, a po podpisaniu złożyć w Sekretariacie Dziekana WNH - CN-207.)

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2019, godz. 13:02 - Natalia Turkiewicz