Informacje dla Sekretarzy Katedr

na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

(do pobrania w doc)

 

Wskazowki_dla_sekretarzy_katedr_WPPKiA

 

WPPKiA_wzor_sprawozdania

 

 

Pragniemy Państwu uprzejmie przypomnieć, że podobnie jak koszty przewidziane w ramach zgłaszanych zadań badawczych nie mogą być jednocześnie finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł (innych dotacji czy grantów np. OPUSa, Preludium itd.), tak też i publikacje wykazywane jako efekty realizacji jednego zadania badawczego nie mogą być wykazywane jako efekty realizacji innych zadań. Zatem planując efekty, a następnie sporządzając raport z realizacji zadania, proszę nie wykazywać tej samej publikacji w raportach dla różnych zadań, np. tego samego artykułu czy monografii zarówno w raporcie z realizacji badań statutowych katedry, jak i w raporcie z grantu wydziałowego dla tzw. młodych naukowców. Wyjątkiem będzie przypadek współautorstwa, gdy każdy z autorów swoją część pisał w ramach realizacji innych zadań. 


Powyższe zastrzeżenie dotyczy raportów z realizacji zadań badawczych, ale nie sprawozdań z działalności poszczególnych katedr WPPKiA.

 

W SPRAWOZDANIACH z działalności prosimy sekretarzy katedr o WYKAZYWANIE WSZYSTKICH PUBLIKACJI mających afiliację Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL!

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2017, godz. 20:32 - Marta Ordon