Zajęcia uznane za podstawowe/obowiązkowe dla studentów korzystających z programów mobilności studenckiej w programie kształcenia dla kierunku studiów:

 

 

 

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych


Instytut Socjologii

 

 

 

 

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2017, godz. 12:31 - Maria Mazurek-Olszowa