„Tak, tej nocy, która przywołuje najświętsze wspomnienia, wzmacnia się nasza ufność w odkupieńczą moc Słowa, które stało się ciałem. Kiedy ciemności i zło wydają się przeważać, Chrystus powtarza nam: Nie bójcie się! Swym przyjściem na świat zwyciężył On potęgę zła, wyzwolił nas z niewoli śmierci i dopuścił nas na nowo do uczty życia.

 

Należy teraz do nas zaczerpnąć moc Jego zwycięskiej miłości, przyswajając sobie Jego logikę służby i pokory. Każdy z nas jest powołany, by zwyciężać razem z Nim „tajemnicę bezbożności”, stając się świadkiem solidarności i budowniczym pokoju. Idźmy zatem do betlejemskiej groty, by spotkać Jego, ale również, by w Nim spotkać każde dziecko świata, każdego brata, którego ciało jest zranione albo duch uciśniony”.

bł. Jan Paweł II, Pasterka 24/25 grudnia 2001

 

 

 

 

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia – świąt narodzenia Miłości, nadziei i braterstwa między Bogiem i człowiekiem – życzymy wszystkim naszym Przyjaciołom (a także sobie), abyśmy potrafili czerpać z tej Miłości i nieść ją co dzień naszym bliźnim.

Autor: Tomasz Adamczyk
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2013, godz. 10:13 - Tomasz Adamczyk