Uniwersytet Otwarty KUL istnieje po to, aby:

 

  • dać szansę wszystkim – bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania – na zdobywanie i pogłębianie wiedzy na wysokim, uniwersyteckim poziomie;
  • umożliwiać wykraczanie poza standardowe ramy edukacji formalnej;
  • być dla wszystkich miejscem odkrywania i rozwijania zainteresowań oraz pasji w bezpośrednim kontakcie z ludźmi nauki.