Odpowiadając na pytanie postawione w tytule tego tekstu można powiedzieć, że warto wziąć udział w spotkaniu dyskusyjnym przede wszystkim ze względu na treści, jakie będą poruszane. Nie trudno jest dostrzec, że temat, którym jest zestawienie trzech bardzo wyraźnych, ostrych słów, jest (ma być!) intrygujący. Wynika to z faktu, że rzeczywistości, które kryją się za nimi są ważne w życiu każdego człowieka - nawet, jeśli sobie tego nie uświadamia. Są tak ważne, że warto się im szczegółowo przyglądać i próbować znaleźć ich właściwe miejsce w życiu każdego człowieka i całego społeczeństwa. Te rzeczywistości muszą jakoś ze sobą współistnieć - muszą być skoordynowane. Chodzi więc o to, aby znaleźć klucz pozwalający im to czynić w taki sposób, aby było to korzystne - czyli sprzyjające rozwojowi - zarówno każdej pojedynczej osoby, jak i całego społeczeństwa. Chodzi o to np., aby jedna rzeczywistość nie zastępowała drugiej - np. pieniądze religii, albo, żeby nie rozwijała się nadmiernie kosztem drugiej, np. pieniądze kosztem zdrowia. Temu zaś m.in. ma służyć czwartkowa dyskusja.
Warto przyjść na spotkanie, aby wypowiedzieć swoje zdanie. Nie tylko po to, aby "się wygadać", ale aby podzielić się swoją wiedzą. Chcemy - jak to można wyczytać w materiałach informacyjnych (także zamieszczonych na naszej stronie) - poszukiwać mądrości ponadpokoleniowej; chcemy pytać, czy punkt widzenia zależy od pokolenia. Aby to uzyskać, musimy usłyszeć głosy przedstawicieli kilku pokoleń. Warto więc przyjść, aby włączyć się w dyskusję, dzięki czemu ona będzie pełniejsza.
Oczywiście, nie można dać pełnej odpowiedzi na pytanie o to, jakie kwestie będą poruszane w szczegółach. To bowiem w niemałej mierze od dyskutujących będzie zależał kształt dyskusji. Ale, oczywiście, są założenia. Pierwszą sprawą będzie wyjaśnienie znaczenia tych haseł, które są umieszczone w tytule. Ważne też będzie znalezienie wspólnych płaszczyzn rzeczywistości, które te hasła opisują, a także tego, co owe rzeczywistości rożni. Ważne będzie pokazanie, jak wiedza na temat tych spraw, oraz ich rozumienie, zwłaszcza rozumienie ich wartości, wyglądała kiedyś, a jak wygląda teraz. Postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy któraś z tych kwestii jest dziś w kryzysie. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, wówczas poszukamy dróg wyjścia. Postaramy się wskazać na to, jak działać, jak życia, aby te sprawy, które dotyczą każdego, zajęły w jego życiu właściwe miejsce. Oczywiście, nie da się więc uniknąć pytania o to, co oznacza to "właściwe miejsce".

Zapisywać się można niemalże do ostatniej chwili, czyli do godz. 15.30 w sekretariacie UO KUL (telefonicznie, mejlowo, osobiście). Jeśli ktoś nie zdąży się zapisać, a zechce wziąć udział w dyskusji, to może przyjść na spotkanie i tam dopełnić formalności. Ważne jest, żeby się zapisać. Osoby, które skończyły 60 lat powinny mieć ze sobą dokument tożsamości potwierdzający to.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada o godz. 17.00 w sali 208 głównego gmachu KUL.