Zajęcia dydaktyczne aktualnie prowadzone w KUL

  • Ćwiczenia z metafizyki na Wydziale Filozofii KUL
  • Podstawowe zagadnienia filozofii na Wydziale Nauk Społecznych KUL
  • Wprowadzenie do filozofii, antropologia, filozofia Boga i etyka w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej KUL


Zajęcia poza KUL

  • Wykłady z etyki w Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytecie Przyrodniczym) w Lublinie (od 2002);
  • Wicedyrektor Instytutu Wyższej Kultury Religijnej KUL (od 2004);
  • Wykłady z filozofii (wprowadzenie do filozofii, antropologia, filozofia Boga, etyka) w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej KUL (od 2004);
  • Ćwiczenia z etyki i etyki społecznej w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Chełmie (2006-2008);
  • Wykłady z historii filozofii średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej w Instytucie Nauk Religijnych w Gródku (Ukraina), afiliowanym do Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie (2006-2007).

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2009, godz. 09:14 - Andrzej Zykubek