dr Piotr K. Szałek

 

 

Zajęcia dydaktyczne aktualnie prowadzone w KUL

Doświadczenie dydaktyczne

  • Historia filozofii
  • Epistemologia
  • Etyka i metaetyka
  • Filozofia umysłu i działania
  • Prakseologia

 

 

 

 

Autor: Piotr K. Szałek
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2016, godz. 23:14 - Piotr Szałek