Zwracam się z do Państwa z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie znaczenia zwrotu "doświadczenie zawodowe".
Sformułowanie to powstałe niewątpliwie na skutek połączenia we słów "doświadczenie" oraz "zawodowy" pojawia się zarówno w życiu codziennym, w tym w mediach,w ogłoszenia o pracę oraz w róznych aktach prawnych np. jako przesłanka/kryterium/warunek, który należy spełnić/posiadać w celu uzyskania/nabycia określonych uprawnień. Chodzi mi zatem o ogólne znaczenie tego zwrotu.

 

Praktyczny słownik współczesnego języka polskiego pod redakcją Haliny Zgółkowej podaje informację, że doświadczenie to 'ogół wiedzy nabytej w ciągu życia jednostki, a nawet całej ludzkości; wiedza o życiu i ludziach, ale również praktyka, wprawa'. Doświadczenie zawodowe łączy się z tym ostatnim znaczeniem: jest to wiedza, ale przede wszytskim umiejętności, które człowiek zdobywa w czasie swojej pracy zawodowej i które potrafi właściwie wykorzystać i zastosować.Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2010, godz. 18:32 - Natalia Sosnowska