STUDIA I STOPNIA 2017/2018

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Doradztwo kariery i doradztwo personalne

Ekonomia

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

Zarządzanie

 

Ze strony: http://kandydat.kul.pl/vademecum-rekrutacji/dodatkowy-nabor-studia-jednolite-magisterskie-studia-stopnia-20172018/ :

Uwaga! W naborze w trybie wolnym można zarejestrować się tylko na jeden kierunek studiów!

 Rekrutacja w 4 krokach

(tryb wolny):

 

1. Przygotuj dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany po zarejestrowaniu się na wybrany kierunek na stronie http://rekrut.kul.lublin.pl (serwis rekrutacyjny),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości,
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Dodatkowo:

Kandydaci na kierunek prawo kanoniczne (studia niestacjonarne)!!!
kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich

2. Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji KUL. Możesz:

 1. dostarczyć dokumenty osobiście do Biura Rekrutacji
 2. przesłać ich czytelne skany pocztą e-mail na adres rekrutacja@kul.pl
 3. przesłać pocztą na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin
  z dopiskiem: „Rekrutacja KUL”

3. Poczekaj na komunikat o zakwalifikowaniu na studia, który otrzymasz na swoje konto w serwisie rekrutacyjnym.

Komunikat wyświetli się w zakładce „Szczegóły kierunku”.

4. Od wyświetlenia komunikatu masz 5 dni na złożenie

w odpowiednim dziekanacie(!) dokumentów potwierdzających podjęcie studiów (zobacz spis dokumentów ⇒)

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2017, godz. 11:14 - Maria Mazurek-Olszowa