DODATKOWY NABÓR ZAKOŃCZONY

NA STUDIA II STOPNIA

 

SERWIS REKRUTACYJNY (kliknij ⇒)

 

Kandydaci,

uruchomiliśmy dodatkowy nabór na studia II stopnia.

Wciąż jeszcze możecie studiować na renomowanym uniwersytecie. Zachęcamy do wybierania studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Zapraszamy!

 

Spis treści:

 1. Lista kierunków w dodatkowej rekrutacji

 2. Rekrutacja krok po kroku - TRYB WOLNY

 

 

 

 

 

Nadal możesz studiować na kierunkach:

 

 

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE

 

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Biotechnologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Ekonomia - Stalowa Wola
 • Ekonomia
 • Europeistyka - gr. w jęz. ang.
 • Europeistyka
 • Filologia Angielska
 • Filologia Germańska
 • Filologia Klasyczna
 • Filologia Niderlandzka
 • Filologia Polska
 • Filologia Romańska
 • Filologia Słowiańska
 • Filozofia - gr. w jęz. ang.
 • Filozofia
 • Historia
 • Historia Sztuki
 • Informatyka
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Muzykologia
 • Nauki o Rodzinie
 • Pedagogika - Stalowa Wola
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Socjologia - Stalowa Wola
 • Socjologia
 • Turystyka kulturowa
 • Zarządzanie

 

 

 • Filologia Angielska
 • Pedagogika - Stalowa Wola
 • Pedagogika (e-learning)
 • Socjologia

 

 

 

SERWIS REKRUTACYJNY (kliknij ⇒)

  

 

 

REKRUTACJA W 4 KROKACH - TRYB WOLNY:

 

1.

Przygotuj dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany po zarejestrowaniu się na wybrany kierunek na stronie http://rekrut.kul.lublin.pl (serwis rekrutacyjny),

 2. (WAŻNE: Nie dotyczy studentów KUL!) kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie ze szkoły wyższej zawierające następujące informacje:
  - uzyskany tytuł
  - ocena na dyplomie

 3. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

2.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji KUL. Możesz:

 1. dostarczyć dokumenty osobiście do Biura Rekrutacji

 2. przesłać ich czytelne skany pocztą e-mail na adres rekrutacja@kul.pl

 3. przesłać pocztą na adres:

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin
  z dopiskiem: "Rekrutacja KUL"

 

3.

Poczekaj na komunikat o zakwalifikowaniu na studia, który otrzymasz na swoje konto w serwisie rekrutacyjnym.

Komunikat wyświetli się w zakładce "Szczegóły kierunku".

 

 

4.

Od wyświetlenia komunikatu masz 3 dni na złożenie
w odpowiednim dziekanacie(!)
dokumentów potwierdzających podjęcie studiów
(zobacz spis dokumentów ⇒)

 

SERWIS REKRUTACYJNY (kliknij ⇒)

 

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2015, godz. 08:18 - Piotr Lewandowski