DODATKOWY NABÓR ZAKOŃCZONY

NA STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 

 

 

 

Kandydaci,

uruchomiliśmy dodatkowy nabór na studia I stopnia i jednolite magisterskie.

Wciąż jeszcze możecie studiować na renomowanym uniwersytecie.
Zachęcamy do wybierania studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Zapraszamy!

Uwaga! W naborze w trybie wolnym można zarejestrować się
tylko na jeden kierunek studiów!

 

Spis treści:

 1. Lista kierunków w dodatkowej rekrutacji

 2. Rekrutacja krok po kroku - tryb wolny

 

 

 

DO GÓRY ↑

Nadal możesz studiować na kierunkach:

 

 

 

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

 

 

 • Administracja
 • Architektura Krajobrazu
 • Biotechnologia - grupa w jęz. ang.
 • Biotechnologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edytorstwo
 • Ekonomia
 • Europeistyk - grupa w jęz. ang.
 • Europeistyka
 • Filologia Klasyczna
 • Filologia Polska
 • Filologia Słowiańska
 • Filozofia - gr. w jęz. ang.
 • Filozofia
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Historia
 • Historia gr. 30+
 • Historia sztuki
 • Informatyka
 • Inżynieria materiałowa - Stalowa Wola
 • Inżynieria środowiska - Stalowa Wola
 • Kognitywistyka
 • Krajoznawstwo i turystyka kulturowa
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Muzykologia - spec. krytyka i dziennikarstwo muzyczne
 • Muzykologia - spec. muzyka liturgiczna
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika
 • Pedagogika - Stalowa Wola
 • Praca socjalna
 • Praca Socjalna - Stalowa Wola
 • Retoryka Stosowana
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
 • Zarządzanie

  

 •  Pedagogika (e-learning)
 •  Filologia Angielska

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE

 • Prawo kanoniczne
 • Prawo - Stalowa Wola
 • Teologia kurs B

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

 •  Prawo
 •  Prawo kanoniczne

 

 

 

DO GÓRY ↑

 

 

REKRUTACJA W 4 KROKACH - TRYB WOLNY:

 

1.

Przygotuj dokumenty:

1. Podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany po zarejestrowaniu się na wybrany kierunek na stronie http://rekrut.kul.lublin.pl (serwis rekrutacyjny),

2. kserokopię świadectwa dojrzałości,

3. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Dodatkowo:
Kandydaci na kierunek prawo kanoniczne (studia niestacjonarne)

kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich


Kandydaci (obywatele polscy), którzy ukończyli szkołę średnią za granicą składają:

- kwestionariusz na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
- tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- zaświadczenie stwierdzające równorzędność świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez Kuratorium Oświaty  właściwe ze względu na miejsce zameldowania kandydata (w przypadku, kiedy świadectwo podlega uznaniu w trybie nostryfikacji)

 

 

 

2.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji KUL.

Możesz:

 1. dostarczyć dokumenty osobiście do Biura Rekrutacji

 2. przesłać ich czytelne skany pocztą e-mail na adres rekrutacja@kul.pl

 3. przesłać pocztą na adres:

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin
  z dopiskiem: "Rekrutacja KUL"

 

3.

Poczekaj na komunikat o zakwalifikowaniu na studia,
który otrzymasz na swoje konto w serwisie rekrutacyjnym.

Komunikat wyświetli się w zakładce "Szczegóły kierunku".

 

 

4.

Od wyświetlenia komunikatu masz 3 dni na złożenie
w odpowiednim dziekanacie(!)
dokumentów potwierdzających podjęcie studiów
(zobacz spis dokumentów ⇒)  

 

 

 

DO GÓRY ↑

 

 

 

SERWIS REKRUTACYJNY (kliknij ⇒)

   

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2015, godz. 08:18 - Piotr Lewandowski