Komunikat w sprawie

Dofinansowania wakacyjnego dla Członków NSZZ "S" KUL

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność" w dniu 21 maja 2008 roku podjęła uchwałę o dofinansowaniu wakacyjnym dla Członków NSZZ "S" w wysokości 120 zł. Uchwała umożliwia każdemu Członkowi Związku dokonanie na fakturę VAT zakupu artykułów żywnościowych, szkolnych, biurowych, pomocy naukowych lub odzieży i na tej podstawie uzyskania refundacji rachunku w kwocie 120 zł.

Refundacja faktur jest możliwa w okresie od 1 lipca do 30 września 2008 roku w Biurze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" (C-233) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.

 

Na zakupione artykuły należy pobrać fakturę VAT wystawioną dokładnie na:

 

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność" nr 0006

przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

REGON 431269814, NIP 712-26-09-674


Na posiedzeniu w dniu 24 września 2008 r. Komisja Zakładowa uchwaliła przedłużenie terminu odebrania dofinansowania wakacyjnego do dnia 31 października br.


Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ „S" KUL JP II

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność" na zebraniu w dniu 29 maja 2008 roku jednogłośnie podjęła uchwałę o konieczności posiadania min. sześciomiesięcznego stażu w OZ NSZZ „S" uprawniającego do otrzymania dofinansowania wakacyjnego dla Członków NSZZ "S". Członkowie należący do OZ przez okres krótszy niż 6 miesięcy są uprawnieni do otrzymania połowy kwoty dofinansowania, tj. 60 zł.

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2008, godz. 19:57 - Iwona Szewczak