Wyciąg z protokołu nr 451 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Józefowi Kardynałowi Ratzingerowi
.
 

Senat jednogłośnie zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Teologicznego z dnia 23 lutego 1988 r. o nadaniu doktoratu honoris causa, prefektowi Kongregacji do Spraw Doktryny Wiary, Prof. Dr Kardynałowi Josephowi Ratzingerowi, za zasługi w pogłębianiu i krzewieniu katolickiej nauki teologicznej.

 

Życiorys Josepha Ratzingera

Laudacja (doc.)

Przemówienie Doktora Honoris Causa (doc.)

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2013, godz. 14:13 - Ewa Kula