DR MATEUSZ REFERDA

 

Referda

 

W czerwcu 2016 roku obronił rozprawę doktorską pt. Znaczenie poznawczo-emocjonalnych czynników osobowościowych dla związku między zdolnościami a porażką szkolną.

 

Ukończył kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR I stopnia). Zawodowo zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w wieku szkolnym, prowadzi konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli, a także zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych.

 

 

DR MAŁGORZATA BŁĄDEK - KOLATORSKA

 

 

 

W lipcu 2016 roku obroniła rozprawę doktorską pt.Znaczenie dystrybucji zasobów w kształtowaniu poczucia jakości życia żołnierzy powracających z misji zagranicznych.

 

Zawodowo prowadzi własny gabinet, w którym zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, z mózgowym porażeniem dziecięcym. Współpracuje z kilkoma szkołami i placówkami specjalistycznymi na terenie Warszawy.

 

 

MGR DOROTA RECZEK

 Dorota_Reczek

 

Magister psychologii (absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), specjalista psychoterapii uzależnień  Od 6 lat pracuję w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Puławach, gdzie prowadzę terapię osób uzależnionych i współuzależnionych w podstawowym i pogłębionym etapie psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywam również prowadząc treningi, warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji psychospołecznych, uzależnień oraz funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych. Współpracuje z komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych oraz grupą wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

 

Przedmiot moich zainteresowań naukowych stanowi dynamika procesów motywacyjnych u osób uzależnionych, wykorzystanie  zasobów osobistych i społecznych w psychoterapii uzależnień. Interesuję się również założeniami teoretycznymi i wykorzystaniem w praktyce terapii schematów. W planowanej rozprawie doktorskiej chciałabym podjąć temat roli zasobów w budowaniu motywacji do zmiany destrukcyjnych zachowań u pacjentów uzależnionych od alkoholu.

 

MGR MARTA SZARO

 

  

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: Psychologia Rodziny. Od 2010 roku pracuję w lubelskiej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Jestem koordynatorem programu wychowawczego o nazwie Korona Polskiego Wychowania, realizowanego w kilkudziesięciu klasach lubelskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na co dzień sprawuję bezpośredni nadzór nad realizacją programu, opracowuje nowe rozwiązywania metodyczne, a także prowadzę szkolenia dla nauczycieli oraz dla uczniów. Prowadzę także różnorakie warsztaty skierowane do młodzieży oraz włączam się w działalność Lubelskiego Ośrodka Akademii Młodzieżowej. Przedmiotem moich zainteresowań naukowych są zasoby psychospołeczne i ich rola w osiąganiu celów wychowawczych.

 

 

MGR AGNIESZKA PALACZ-CHRISIDIS

 

agnieszka_palacz-chrisidis

 

Psycholog, specjalista terapii uzależnień. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, aktualnie asystent w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Zajmuje się profilaktyką uzależnień, prowadzi badania z zakresu uzależnień behawioralnych wśród osób młodych.

 

 

MGR KATARZYNA SUROWIEC

 

Kataryzna_Surowiec

 

Magister psychologii, ukończyła studia licencjackie z pedagogiki. Obecnie pracuje na stanowisku psychologa penitencjarnego w jednej z jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, co pokrywa się z przedmiotem jej zainteresowań. Ponadto prowadzi zajęcia dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz dąży do dalszego rozwoju.

 

 

MGR PAULINA MAGDALENA PIETRAS - PRUCNAL

 

 

Psycholog, specjalista terapii uzależnieńi, terapeuta w poradni profilaktyki,leczenia i terapii uzależnień Stowarzyszenia MONAR, doktorantka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a także studentka filologii romańskiej. Zajmuje się pracą z osobami uzależnionymi, organizacją konferencji naukowych, tworzeniem programów profilaktycznych. Współpracuje w licznych projektach z takimi organizacjami jak m.in. Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii czy Biura Rzecznika Praw Dziecka.

 

 

MGR AGNIESZKA KĘDZIORA - STRYJEK

 

kedziora_stryjek

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie  -Skłodowskiej w Lublinie,od dziesięciu lat pracuję na Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Łukowie. Interesuje mnie charakterystyka psychologiczna pacjentów uzależnionych utrzymujących długotrwałą abstynencję i rola dystrybucji zasobów psychospołecznych w tym procesie.

 

 

MGR ANNA WÓJCIUK

 Ania2_040

 

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończyłam także studium pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu mediacji szkolenie i sądowej, szkolenie z zakresu rozwiązywania konfliktów pracowniczych. Pracuję od sześciu lat jako wychowawca w jednym z lubelskim zakładów karnych. W pracy zawodowej i naukowej interesuję się zachowaniami agresywnymi, kompetencjami psychospołecznymi skazanych oraz przystosowaniem się skazanych do warunków izolacji więziennej.

 

 

MGR DOMINIKA FUJAROWICZ

 

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca magisterska pt. ,,Psychologiczne korelaty doświadczania wolności u mężczyzn uzależnionych od alkoholu uczestniczących w terapii". Obecnie doktorantka w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej. Do moich zainteresowań naukowych należy psychologiczne funkcjonowanie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

 

 

MGR PATRYCJA SŁAWSKA

 

2016-05-27_14

 

Magister psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W trakcie procesu certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień. Psycholog i terapeuta w Stowarzyszeniu MONAR - Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi. W kontekście naukowym interesuje się właściwościami psychologicznymi, postawami oraz psychospołecznymi typami relacji młodzieży używającej substancji psychoaktywnych. 

 

Autor: Katarzyna Szczepańska-Rossa
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2016, godz. 22:19 - Marta Szaro