DR MATEUSZ REFERDA

 

Referda

 

 

 

W czerwcu 2016 roku obronił rozprawę doktorską pt. Znaczenie poznawczo-emocjonalnych czynników osobowościowych dla związku między zdolnościami a porażką szkolną.

 

Ukończył kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR I stopnia). Zawodowo zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w wieku szkolnym, prowadzi konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli, a także zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych.

 

 

DR MAŁGORZATA BŁĄDEK - KOLATORSKA

 

 

W lipcu 2016 roku obroniła rozprawę doktorską pt.Znaczenie dystrybucji zasobów w kształtowaniu poczucia jakości życia żołnierzy powracających z misji zagranicznych.

 

Zawodowo prowadzi własny gabinet, w którym zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, z mózgowym porażeniem dziecięcym. Współpracuje z kilkoma szkołami i placówkami specjalistycznymi na terenie Warszawy.

 

 

MGR DOROTA RECZEK

 Dorota_Reczek

Magister psychologii (absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), specjalista psychoterapii uzależnień  Od 6 lat pracuję w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Puławach, gdzie prowadzę terapię osób uzależnionych i współuzależnionych w podstawowym i pogłębionym etapie psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywam również prowadząc treningi, warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji psychospołecznych, uzależnień oraz funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych. Współpracuje z komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych oraz grupą wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

 

Przedmiot moich zainteresowań naukowych stanowi dynamika procesów motywacyjnych u osób uzależnionych, wykorzystanie  zasobów osobistych i społecznych w psychoterapii uzależnień. Interesuję się również założeniami teoretycznymi i wykorzystaniem w praktyce terapii schematów. W planowanej rozprawie doktorskiej chciałabym podjąć temat roli zasobów w budowaniu motywacji do zmiany destrukcyjnych zachowań u pacjentów uzależnionych od alkoholu.

 

MGR MARTA SZARO

 

207767_199596763404028_7362999_n

 

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: Psychologia Rodziny. Od 2010 roku pracuję w lubelskiej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Jestem koordynatorem programu wychowawczego o nazwie Korona Polskiego Wychowania, realizowanego w kilkudziesięciu klasach lubelskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na co dzień sprawuję bezpośredni nadzór nad realizacją programu, opracowuje nowe rozwiązywania metodyczne, a także prowadzę szkolenia dla nauczycieli oraz dla uczniów. Prowadzę także różnorakie warsztaty skierowane do młodzieży oraz włączam się w działalność Lubelskiego Ośrodka Akademii Młodzieżowej. Przedmiotem moich zainteresowań naukowych są zasoby psychospołeczne i ich rola
w osiąganiu celów wychowawczych.

 

 

MGR AGNIESZKA PALACZ-CHRISIDIS

 

agnieszka_palacz-chrisidis

 

Psycholog, specjalista terapii uzależnień. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, aktualnie asystent w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Zajmuje się profilaktyką uzależnień, prowadzi badania z zakresu uzależnień behawioralnych wśród osób młodych.

 

 

MGR KATARZYNA SUROWIEC

 

Kataryzna_Surowiec

 

 

Magister psychologii, ukończyła studia licencjackie z pedagogiki. Obecnie pracuje na stanowisku psychologa penitencjarnego w jednej z jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, co pokrywa się z przedmiotem jej zainteresowań. Ponadto prowadzi zajęcia dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz dąży do dalszego rozwoju.

 

 

MGR PAULINA MAGDALENA PIETRAS - PRUCNAL

 

 

Psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, terapeuta w poradni profilaktyki,leczenia i terapii uzależnień Stowarzyszenia MONAR, doktorantka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a także studentka filologii romańskiej. Zajmuje się pracą z osobami uzależnionymi, organizacją konferencji naukowych, tworzeniem programów profilaktycznych. Współpracuje w licznych projektach z takimi organizacjami jak m.in. Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii czy Biura Rzecznika Praw Dziecka.

 

 

 

 

 

MGR AGNIESZKA KĘDZIORA - STRYJEK

 

kedziora_stryjek

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie  -Skłodowskiej w Lublinie,od dziesięciu lat pracuję na Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Łukowie. Interesuje mnie charakterystyka psychologiczna pacjentów uzależnionych utrzymujących długotrwałą abstynencję i rola dystrybucji zasobów psychospołecznych w tym procesie.

 

 

 

MGR ANNA WÓJCIUK

 Ania2_040

 

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończyłam także studium pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu mediacji szkolenie i sądowej, szkolenie z zakresu rozwiązywania konfliktów pracowniczych. Pracuję od sześciu lat jako wychowawca w jednym z lubelskim zakładów karnych. W pracy zawodowej i naukowej interesuję się zachowaniami agresywnymi, kompetencjami psychospołecznymi skazanych oraz przystosowaniem się skazanych do warunków izolacji więziennej.

 

 

 

Autor: Katarzyna Szczepańska-Rossa
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2016, godz. 19:18 - Marta Szaro