Doktoranci Katedry Psychologii Emocji i Motywacji

   

mgr Mateusz Adamik

z wykształcenia psycholog (KUL), z zamiłowania filozof. Interesuję się tematyką z pogranicza psychologii, filozofii i duchowości. Ciekawą mnie fenomen medytacji, procesy psychologiczne obecne w medytacji oraz związki tychże z doświadczaniem wolności przez człowieka. 

mat.adamik@gmail.com

 

mgr Edyta Bałakier

Interesuję się psychologią rozwojową oraz pedagogiką specjalną. W sposób szczególny zajmuje mnie aktualnie temat wpływu emocji na edukację dzieci. Pracuję jako terapeuta z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Swoją przyszłość zawodową ściśle wiążę z tą dziedziną.

e.balakier@gmail.com

 

mgr Wioleta Boruch

Interesuję się tematyką wykorzystania technik gamifikacji na potrzeby przedsiębiorstw, a także psychologią zarządzania i motywacji. W obszarze moich zainteresowań leży również psychologia międzykulturowa, która jest mi bliska ze względu na zamiłowanie do podróży i utrzymywanie relacji ze znajomymi z różnych zakątków świata.

 

 
mgr Maria Góra
Interesuję się tematyką zachowań konsumenckich u młodzieży i osób dorosłych, oraz psychologicznym wpływem mediów społecznościowych i Internetu na podejmowanie decyzji zakupowych.
Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą jako trener i terapeuta.
 

 

mgr Małgorzata Majewska-Wlazły

malgorzata.wlazly@gmail.com

 

ks. mgr Michał Meisner SDS

Rola emocji i atrybucji przyczynowych w podejmowaniu decyzji, motywacja osiągnięć, statystyczna analiza danych, data mining, metodologia badań naukowych.

michal.meisner.sds@gmail.com

 

 

mgr Katarzyna Wac

kasiawac@gmail.com

 

 

mgr Aneta Wierzbicka

 

 

 

mgr Michał Wójcik

majkel.wojcik@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2017, godz. 01:52 - Paweł Kot