Doktoranci Katedry Psychologii Emocji i Motywacji

   

2xdypl_bier_ew_240

mgr Ewa Biernat

zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży; zachowania agresywne kierowców; emocje i motywacja osób bezrobotnych.

mgr Paweł Kuchciński

Inteligencja emocjonalna, psychologia szczęścia, psychologia związku, motywacja osiągnięć, historia psychologii

pawel.kuchcinski89@gmail.com

mgr Edyta Bałakier

Interesuję się psychologią rozwojową oraz pedagogiką specjalną. W sposób szczególny zajmuje mnie aktualnie temat wpływu emocji na edukację dzieci. Pracuję jako terapeuta z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Swoją przyszłość zawodową ściśle wiążę z tą dziedziną.

e.balakier@gmail.com

ks. mgr Michał Meisner SDS

Rola emocji i atrybucji przyczynowych w podejmowaniu decyzji, motywacja osiągnięć, statystyczna analiza danych, data mining, metodologia badań naukowych.

michal.meisner.sds@gmail.com

 

mgr Lyubomyr Sherstyuk

Wolna wola, pierwotny afekt, wyobraźnia i psychologia międzykulturowa

lyubomyr.sherstyuk@gmail.com

mgr Ewelina Zielant

Interesuję się psychologią wychowawczą, psychologią sportu,psychologią osobowości i kierowaniem. W ostatnim czasie szczególnie interesuje mnie tematyka predyspozycji osobowościowych w pracy wychowawcy placówki opiekuńczo-wychowawczej.

ewelina.zielant@gmail.com

 

mgr Dariusz J. Szadkowski

Moje zainteresowania naukowe można usytuować w obrębie psychologii społecznej, psychologii emocji i motywacji. Dotyczą między innymi poznania motywa­cyjnych i emocjonalnych mechanizmów aktywności twórczej u ludzi starszych. W obszarze moich zainteresowań znajdują się również zagadnienia pedeutologiczne, a zwłaszcza edukacja psychologiczna nauczycieli. Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej: „Twórcze nastawienie w codziennej aktywności a zadowolenie z życia u seniorów”.

dariuszjsz@poczta.onet.pl

 

mgr Wioleta Boruch

Interesuję się tematyką wykorzystania technik gamifikacji na potrzeby przedsiębiorstw, a także psychologią zarządzania i motywacji. W obszarze moich zainteresowań leży również psychologia międzykulturowa, która jest mi bliska ze względu na zamiłowanie do podróży i utrzymywanie relacji ze znajomymi z różnych zakątków świata.

 

mgr Małgorzata Majewska-Wlazły

malgorzata.wlazly@gmail.com

 

mgr Katarzyna Wac

kasiawac@gmail.com

 

mgr Aneta Wierzbicka

 

 

mgr Mateusz Adamik

z wykształcenia psycholog (KUL), z zamiłowania filozof. Interesuję się tematyką z pogranicza psychologii, filozofii i duchowości. Ciekawą mnie fenomen medytacji, procesy psychologiczne obecne w medytacji oraz związki tychże z doświadczaniem wolności przez człowieka. 

mat.adamik@gmail.com

 

mgr Michał Wójcik

majkel.wojcik@gmail.com

 
mgr Maria Góra
Interesuję się tematyką zachowań konsumenckich u młodzieży i osób dorosłych, oraz psychologicznym wpływem mediów społecznościowych i Internetu na podejmowanie decyzji zakupowych.
Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą jako trener i terapeuta.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016, godz. 18:44 - Paweł Kot