Doktoranci Katedry Psychologii Emocji i Motywacji

   

dem1_217

mgr Marcin Demczuk

tematyka zazdrości w związkach oraz psychoterapia i seksuologia. Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej: " Zazdrość a satysfakcja ze związku w kontekście wartości i samooceny".

http://marcindemczuk.pl/

2xdypl_bier_ew_240

mgr Ewa Biernat

zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży; zachowania agresywne kierowców; emocje i motywacja osób bezrobotnych.

mgr Paweł Kuchciński

Inteligencja emocjonalna, psychologia szczęścia, psychologia związku, motywacja osiągnięć, historia psychologii

pawel.kuchcinski89@gmail.com

mgr Edyta Bałakier

Interesuję się psychologią rozwojową oraz pedagogiką specjalną. W sposób szczególny zajmuje mnie aktualnie temat wpływu emocji na edukację dzieci. Pracuję jako terapeuta z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Swoją przyszłość zawodową ściśle wiążę z tą dziedziną.

e.balakier@gmail.com

ks. mgr Michał Meisner SDS

Rola emocji i atrybucji przyczynowych w podejmowaniu decyzji, motywacja osiągnięć, statystyczna analiza danych, data mining, metodologia badań naukowych.

 

mgr Lyubomyr Sherstyuk

Wolna wola, pierwotny afekt, wyobraźnia i psychologia międzykulturowa

lyubomyr.sherstyuk (at) gmail.com

mgr Ewelina Zielant

Interesuję się psychologią wychowawczą, psychologią sportu,psychologią osobowości i kierowaniem. W ostatnim czasie szczególnie interesuje mnie tematyka predyspozycji osobowościowych w pracy wychowawcy placówki opiekuńczo-wychowawczej.

ewelina.zielant@gmail.com

 

mgr Dariusz J. Szadkowski

Moje zainteresowania naukowe można usytuować w obrębie psychologii społecznej, psychologii emocji i motywacji. Dotyczą między innymi poznania motywa­cyjnych i emocjonalnych mechanizmów aktywności twórczej u ludzi starszych. W obszarze moich zainteresowań znajdują się również zagadnienia pedeutologiczne, a zwłaszcza edukacja psychologiczna nauczycieli. Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej: „Twórcze nastawienie w codziennej aktywności a zadowolenie z życia u seniorów”.

dariuszjsz@poczta.onet.pl

 

mgr Wioleta Boruch

Interesuję się tematyką wykorzystania technik gamifikacji na potrzeby przedsiębiorstw, a także psychologią zarządzania i motywacji. W obszarze moich zainteresowań leży również psychologia międzykulturowa, która jest mi bliska ze względu na zamiłowanie do podróży i utrzymywanie relacji ze znajomymi z różnych zakątków świata.

  mgr Małgorzata Wlazły
  mgr Aneta Wierzbicka

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2015, godz. 22:58 - Agata Błachnio