Emilia Mielniczuk

Ewelina Purc

Karolina Wałachowska

Ewelina Patynowska

 

Doktoranci przed otwarciem przewodu 

Ewelina Bondyra-Łuczka

Magdalena Kossowska

Agnieszka Orłowska

 

Wypromowani doktorzy

Dr Wiktor Razmus

Dr Anna Jaklik

Dr Kinga Łagowska

Dr Adam Żaliński


 

Anna_Jaklik.jpg

 

 

 

 

 

 

 

  Anna Jaklik e-mail: annajaklik@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

Zaufanie interpersonalne (uwarunkowania oraz proces budowy zaufania), wiarygodność, relacje przełożony-podwładny

 

Publikacje

 • Jaklik, A., Łaguna, M. (w recenzowaniu). Zaufanie: sposoby ujmowania zjawiska i jego typologie.
 • Jaklik, A., Łaguna, M. (2015). Zaufanie w organizacji: Analiza sposobów ujęcia i modeli teoretycznych. Psychologia Społeczna, 4 (35), 369–382.

 

Konferencje

 • Jaklik, A., Laguna, M., (2014, lipiec). The dimensions of trustworthiness and of social cognition: Unique or the same? Plakat zaprezentowany na: the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.

 • Jaklik A. (2013, wrzesień). Weryfikacja modelu zaufania organizacyjnego Mayera i współpracowników w warunkach polskich. Plakat przedstawiony na X Zjeździe PSPS. Kraków.
 • Jaklik A., Łaguna, M. (2013, maj). Skala do badania spójności jako wymiaru wiarygodności interpersonalnej. Plakat przedstawiony na V Konferencji "Bliżej Emocji". Lublin.
 • Jaklik, A. (2013, kwiecień). Przegląd koncepcji zaufania w organizacji. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji "Psychodebiuty". Kraków.

 

Kinga Łagowska  Kinga Łagowska e-mail: lagowska.kinga@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

Realizacja celów, wzajemne oddziaływania sfer rodziny i pracy, psychologiczne doradztwo karier

 

Publikacje

 • Łagowska, K., Łaguna, M. (2014). Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi - przegląd badań. W: A. Wudarski (red.), W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne (s. 259-271). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza.

 • Kawecka K., Łaguna M., Tabor K. (2010). Gotowości do podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia. Propozycja ujęcia teoretycznego i skal pomiaru. Organizacja i Kierowanie, 2, 43-56.

 

Konferencje

 • Łagowska, K., Łaguna, M. (2014, wrzesień). Realizacja celów osobistych w obszarze pracy i rodziny u przedsiębiorców: Analiza danych wielopoziomowych. Poster na XI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Warszawa.

 • Łagowska, K., Łaguna, M. (2013, listopad). Wzajemne oddziaływanie życia rodzinnego i zawodowego u przedsiębiorców. Referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca „Mnogość ról – mnogość sfer”. Łódź.

 • Łagowska, K., Łaguna, M. (2013, maj). Analiza treści celów osobistych u przedsiębiorców. Plakat przedstawiony na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bliżej Emocji”. Lublin.

 • Łagowska, K. (2011, listopad). Struktura motywacji osiągnięć i nadzieja na sukces u przedsiębiorców. Plakat przedstawiony na międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna.” Lublin.

 

Granty i stypendia

 • Udział w seminarium analitycznym „Modelowanie równań strukturalnym” (wrzesień 2014)
 • Udział w warsztacie “Multilevel data analysis” prof. Johna B. Nezleka (College of William & Mary, Williamsburg, USA)  (styczeń 2014),
 • Grant badawczy KUL „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych”- Etap III, 1/6-1-14-05-02-5950 (2014)
 • Grant badawczy KUL „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych”- Etap II, 1/6-1-13-05-4911 (2013)
 • Udział w warsztacie “Longitudinal data analysis” prof. Guido Alessandri (Uniwersytet Sapienza w Rzymie) (lipiec 2013)
 • Grant badawczy KUL „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych” 1/6-1-12-05-3525 (2012)

 

 • Grant badawczy KUL „Autoprezentacja na rynku pracy” 1/6-1-11-05-3020 (2011)
 • Erasmus Intensive Programme „Psychology of Enterpreneurship: Research and Education” Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt (7 – 18.07.2008)

 

Adam Żaliński  Adam Żaliński  e-mail: adam.zalinski@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

Psychologia przedsiębiorczości, sukces przedsiębiorczy, tożsamość, etniczność, łemkoznawstwo

 

Publikacje

 • Żaliński, A., Gorbaniuk, O. (w recenzowaniu). Attribution asymmetry in the perception of companies' success and failure.
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.
 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277-284.
 • Żaliński, A., Łaguna, M. (2014). Sukces przedsiębiorczy: Sposoby ujmowania i modele teoretyczne. W: Z. Ratajczak (red.) Przedsiębiorczość, czyli pochwała kryzysu (s.41-54). Katowice: Wydawnictwo GWSH.
 • Żaliński, A. (2013). Multiple Approaches to Ethnic Identity: The Case of the Lemkos of the Carpathian Mountains. W: K. Földváry (red.) IRUN and CUP Graduate Students' Conference. Conference Proceedings, 85–90, Piliscsaba: Pázmány Péter Catholic University.

 

Konferencje

 • Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, lipiec). Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations. Referat wygłoszony na 14 Europejskim Kongresie Psychologii. Mediolan.

 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, listopad). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Plakat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, Warszawa.  

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, wrzesień). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świecie". Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Żaliński, A. (2014, wrzesień). Tożsamość Łemków - propozycja badań psychologicznych. Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "XI Zjazd PSPS". Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Żaliński, A., Razmus, W., Laguna, M. (2014, lipiec). Positive beliefs, affects, and engagement: Gain spirals in entrepreneurs. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "28th International Congress of Applied Psychology - ICAP 2014". Paryż, Francja.
 • Żaliński, A. (2013, grudzień). Prymordializm i konstruktywizm w próbie opisu tożsamości etnicznej Łemków. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Wspólnymi szlakami. Kultura ludowa Karpat wobec współczesności". Fundacja Św. Włodzimierza, Kraków.
 • Żaliński, A., Gorbaniuk, O. (2013, listopad). Asymetria atrybucji dyspozycyjnej sukcesów i porażek przedsiębiorstw u odbiorców komunikatów medialnych. Referat wygłoszony na "III Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia w biznesie. Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. Postawy i zachowania wobec zmian o charakterze kryzysowym". Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, Katowice.
 • Żaliński, A., Łaguna, M. (2013, wrzesień). Pozytywne przekonania i afekt: Dynamika relacji. Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "X Zjazd PSPS". Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Żaliński, A. (2013, sierpień). Multiple Approaches to Ethnic Identity: The Case of Lemkos of the Carpathian Mountains. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "IRUN and CUP Graduate Students' Conference". Pázmány Péter Catholic University, Esztergom, Węgry.
 • Żaliński, A. (2013, lipiec). "Yes, I can, I feel good, and I just do it!": Replication in entrepreneurs. Plakat zaprezentowany na szkole letniej "Erasmus Intensive Programme Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective: advanced research methods". Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, Rotterdam, Holandia.
 • Żaliński, A., Łaguna, M. (2013, maj). Afekt w pracy jako mediator między pozytywnymi przekonaniami a zaangażowaniem w pracę: Badanie przedsiębiorców. Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "Bliżej Emocji V". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Łaguna, M., Żaliński, A. (2013, maj). Self-efficacy, affect and work engagement in entrepreneurs. Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology". Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster, Münster, Niemcy.
 • Żaliński, A., Łaguna, M. (2012, wrzesień). Pozytywna orientacja i uogólnione przekonanie o własnej skuteczności a sukces przedsiębiorczy. Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "X Zjazd PSPS". Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Sopot.
 • Żaliński, A. (2011, listopad). Rola procesów atrybucji w percepcji firm w sytuacji porażki i sukcesu. Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Gorbaniuk, O., Gonerski, D., Żaliński, A. (2011, maj). Atrybucja sukcesów przedsiębiorstw. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Psychologia Ekonomiczna 2011". Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

 

Granty i stypendia

 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu HARMONIA 5, współpraca z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED (06.2014 - 09.2015)
 • Erasmus Intensive Programme Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective: advanced research methods, Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, Holandia (8 – 19.07.2013)
 • Grant badawczy KUL WNS: "Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorczego" (2013, 2014)
 • Erasmus Intensive Programme Psychology of Entrepreneurship, Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze, Czechy (20.06.2010 – 03.07.2010)
 • Sokrates Erasmus, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia (02.2009 – 07.2009)

 

Emilia Mielniczuk  Emilia Mielniczuk e-mail: mielniczuk.e@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

Motywacja, psychologia szkoleń, rozwój osobisty, psychologia przedsiębiorczości

 

Publikacje

 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2017). Motivation and training initiation: Evidence from Poland. Journal of Workplace Learning, w druku.
 • Mielniczuk, E. Łaguna, M., Januszewski, A., Artymiak, M. (2016). Kwestionariusz Motywacji do Podejmowania Szkoleń. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(109), 101-112.

 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277-284.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Wuszt, E. (2015). Rola trzech wymiarów przywiązania do organizacji na różnych etapach procesu podejmowania szkoleń. Polskie Forum Psychologiczne, 1, 47-61.
 • Łaguna, M., Bąk, W., Purc, E., Mielniczuk, E., Oleś, P. (2014). Krótki inwentarz osobowości TIPI-P w badaniach polskich. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 421-437.
 • Kowalska, M., Mielniczuk, E. (2011). Szereszewski – mnemoniczny geniusz. Rocznik Kognitywistyczny, 4, 107-111.

 

Konferencje

 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). Pozytywny afekt jako mediator związku między przywiązaniem afektywnym a intencją porzucenia pracy u pracowników. Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 • Mielniczuk, E. (2016, czerwiec). Affective commitment and positive affect foster innovative behavior. Evidence from longitudinal study on employees. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacyjnych Projektów Badawczych.
 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2016, Maj).  Afekt w pracy: Porównanie alternatywnych modeli struktury czynnikowej. Prezentacja wygłoszona na II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.

 • Mielniczuk, E. Razmus, W., Łaguna M. (2016, Kwiecień). Równoważność kulturowa  czteroczynnikowego modelu afektu w pracy. Prezentacja wygłoszona na IV Zjeździe Sekcji Międzykulturowej PSPS , Lublin.

 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2016, Marzec).Personal resources foster innovative behaviour of entrepreneurs and serve as buffers against economic exclusion. Poster zaprezentowany na II polsko-amerykańskim seminarium naukowym „Building Inclusive Communities”, Lublin.
 • Wałachowska, K., Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015, grudzień). Innovation in organizations as a remedy against social exclusion. European perspective. Referat wygłoszony na Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference, Boston, USA.
 • Razmus, W., Mielniczuk, E., (2015, wrzesień). Kontrolowanie błędu wspólnej metody (common metod bias) w badaniach kwestionariuszowych. Warsztat poprowadzony na XII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź.
 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, wrzesień). Afekt w pracy przedsiębiorców – Analiza struktury czynnikowej. Plakat zaprezentowany na XII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M., Ujas, J (2015, lipiec). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Plakat zaprezentowany na 14 Europejskim Kongresie Psychologii. Mediolan.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, grudzień). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Praktyce, Lublin.

 • Mielniczuk, E., Purc, E. (2014, grudzień). Jak zasoby ludzkie wpływają na innowacyjność i sukces gospodarczy? Warsztat poprowadzony na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Praktyce, Lublin.
 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, listopad). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Plakat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, Warszawa.  

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, wrzesień). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Referat wygłoszony na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Wuszt, E. (2014, wrzesień). Czy przywiązanie do organizacji sprzyja podejmowaniu szkoleń przez pracowników? Referat wygłoszony na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.

 • Łaguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Referat wygłoszony na the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.

 • Łaguna, M., Purc, E., Mielniczuk, E., Bąk, W., Oleś, P., (2014, lipiec). Polish adaptation of the Ten Item Personality Inventory (TIPI). Plakat zaprezentowany na the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.

 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2013, wrzesień). Motywacja w procesie podejmowania szkoleń. Plakat zaprezentowany na X Zjeździe PSPS. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Mielniczuk, E., Januszewski, A., Łaguna, M., Artymiak, M. (maj, 2013) Skala Motywacji do Podejmowania Szkoleń. Plakat przedstawiony na ogólnopolskiej konferencji Bliżej Emocji V, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Kowalska, M., Mielniczuk, E. (maj, 2010). Szereszewski – mnemoniczny geniusz. Referat wygłoszony na IV Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

 

 Granty i stypendia

 • Grant WNS KUL "Analiza sruktury czynnikowej afektu w pracy" (2016)
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu HARMONIA 5, współpraca z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED (10.2014 - 05.2017)

 • Grant badawczy KUL WNS:"Zasoby osobiste a zachowania innowacyjne w organizacji" (2015)
 • Grant badawczy KUL WNS: " Motywacja do podejmowania szkoleń" (2014).
 • Wykonawca grantu MNiSW nr N N106 423440 „Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania podejmowania szkoleń” (2011-2014).
 • Erasmus Intensive Programme Psychology of Entrepreneurship, Erasmus University w Rotterdamie, Holandia (08.07.2013 – 19.07.2013)
 • Sokrates Erasmus, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia (01-07.2011)

 

ewelina Purc Ewelina Purc e-mail: ewelina.purc@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

Psychologia szkoleń, innowacyjność, przedsiębiorczość, psychologia pracy, organizacji i zarządzania, socjologia miasta

 

Publikacje

 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.
 • Łaguna, M., Purc, E., Razmus, W., Błaszczyk, M., Gawrońska, K. (2015). Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny. Organizacja i Kierowanie, 2(167), 141-154.
 • Łaguna, M., Bąk, W., Purc, E., Mielniczuk, E., Oleś, P. (2014). Krótki inwentarz osobowości TIPI-P w badaniach polskich. Roczniki Psychologiczne, 17 (2), 421-437.

 

Konferencje

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych. Referat wygłoszony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). Polska adaptacja Kwestionariusza
  Zachowań Innowacyjnych.
  Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). W jaki sposób wartości pracowników
  przyczyniają się do ich innowacyjności?
  Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 • Purc, E. (2016, czerwiec). Why employees behave innovatively? – values’ approach to innovation research. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacyjnych Projektów Badawczych.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, maj). Wartości osobiste a zachowania innowacyjne pracowników. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 • Purc, E., Purc, D. (2016, kwiecień). Menopauza - jest się czego bać? Satysfakcja z życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Plakat zaprezentowany na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych "Aktualia", Lublin.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, marzec). Innovative behavior as a prevention against social exclusion. Plakat zaprezentowany na II Amerykańsko-Polskim Seminarium Naukowym "Building Inclusive Communities", Lublin.
 • Wałachowska, K., Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015, grudzień). Innovation in organizations as a remedy against social exclusion. European perspective. Referat wygłoszony na Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference, Boston, USA.
 • Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M., Ujas, J (2015, lipiec). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Plakat zaprezentowany na 14 Europejskim Kongresie Psychologii. Mediolan.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, grudzień). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Praktyce, Lublin.

 • Mielniczuk, E., Purc, E. (2014, grudzień). Jak zasoby ludzkie wpływają na innowacyjność i sukces gospodarczy? Warsztat poprowadzony na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Praktyce, Lublin.
 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, listopad). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Plakat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, Warszawa.  

 • Łaguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Referat wygłoszony na the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.

 • Laguna, M., Purc, E., Mielniczuk, E., Bąk, W., Oleś, P., (2014, lipiec). Polish adaptation of the Ten Item Personality Inventory (TIPI). Plakat zaprezentowany na the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2013, maj). Osobowość a motywacja do podejmowania szkoleń. Plakat przedstawiony na V Konferencji Bliżej Emocji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin.
 • Futera, A., Kistelska, H., Prochowicz, J., Purc, E. (2012, maj). Przebadano czy przebadałam? – wpływ form osobowych i nieosobowych na recepcję tekstów naukowych. Referat wygłoszony na V Studenckim Forum Badań nad Językiem, Uniwersytet Warszawski. Warszawa.

 

Granty i stypendia

 

 • Grant WNS KUL "Innowacyjność pracowników w świetle ich systemu wartości" (2016)
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu HARMONIA 5 nr DEC-2013/10/M/HS6/00475, współpraca z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED (05.2015 - 12.2016)
 • Grant KUL WNS "Wartości a innowacja w organizacji" (2015)
 • Grant KUL WNS "Cechy osobowości i ich rola w aktywności rozwojowej" (2014)
 • Wykonawca grantu MNiSW nr N N106 423440 „Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania podejmowania szkoleń” (2011-2014).
 • Erasmus Intensive Programme Psychology of Entrepreneurship, Erasmus University w Rotterdamie, Holandia (08.07.2013 – 19.07.2013)

 


 

karolina Wałachowska  Karolina Wałachowska e-mail: walachowska.karolina@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

psychologia przywództwa, czynniki wpływające na relacje pomiędzy przywódcą a pracownikiem, neuropsychologia, tłumaczenie tekstów naukowych, dydaktyka nauczania języka angielskiego

 

Publikacje

 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277-284.

 • Wałachowska, K., Janowski, K., Tatala, M. (2009). The efficacy of three interventions in modifying stereotypes and prejudice towards people with schizophrenia. Polish Psychological Bulletin, 40, 96-102.

 

Konferencje

 • Wałachowska, K., Zych, K., Wajda, A., Razmus, W. (2015, lipiec). Polish adaptation of the authentic leadership questionnaire. Plakat zaprezentowany na 14 Europejskim Kongresie Psychologii. Mediolan.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, wrzesień). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Referat wygłoszony na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.

 • Łaguna M., Wałachowska, K., (2014, lipiec). Authentic leadership, work engagement, and innovative behaviour of employees. Plakat zaprezentowany na: the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.

 

Stypendia

 • Praktyka Erasmus w International Community School, Londyn (2013)
 • Stypendium Programu Erasmus, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia (2010)

 

 


 

Ewelina Patynowska Ewelina Patynowska  e-mail: ewelina.patynowska@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

psychologia organizacji i zarządzania, rekrutacja, psychologia szkoleń, employer branding, psychologia motywacji, psychologia reklamy, doradztwo karier, uczenie się przez całe życie, samorozwój, zarządzanie projektami

 

Publikacje

 • Patynowska, E. (w druku). Edukacja pozaformalna - nauka poprzez działanie i wyobraźnię.  Студентські записки.
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.
 • Patynowska, E., Podsiadło, I. (2012). Wywiad z Profesorem Adamem Bielą. Psychologia Organizacji. Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji.

 

Konferencje

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Referat wygłoszony na the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.

 • Patynowska, E. (2013, kwiecień). Spostrzegane wsparcie organizacyjne i możliwości kariery a motywacja do podejmowania szkoleń. Referat wygłoszony na XX Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych Aktualia 2013 ,,Teraz dla psychologii". Instytut Psychologii KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin.
 • Patynowska, E. (2012, listopad). Edukacja pozaformalna - nauka poprzez działanie i wyobraźnie. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji ,,Imagination and Life. The Perspective of Contemporary Psychology”. Instytut Psychologii KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin.

 


Ewelina Bondyra  Ewelina Bondyra-Łuczka  e-mail: bondyra.luczka@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

Psychologia szkoleń, uwarunkowania podejmowania szkoleń, realizacja celów, psychologia biznesu i przedsiębiorczości, nowe zjawiska na rynku pracy, atypowe formy zatrudnienia

 

Publikacje

 • Łaguna, M., Bondyra-Łuczka, E., Razmus, W. (w recenzowaniu). Personal Beliefs and Vocational Training Initiation. 
 • Bąk, W., Łaguna, M., Bondyra-Łuczka, E. (2015). Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych. Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS. Psychologia Społeczna, 1(32), 84-99.
 • Bondyra-Łuczka E., Filipiuk D. (2011). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek w pracy i w organizacji: perspektywa psychologiczna". Lublin, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji.
 • Bondyra-Łuczka E., Filipiuk D. (2011). Osiągnięcia członków PSPO: Książka „Człowiek w pracy i w organizacji. Perspektywa psychologiczna". Lublin, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji. 

 

Konferencje

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Referat wygłoszony na the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.

 • Łaguna M., Bondyra-Łuczka E. (2012, październik). Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy w procesie podejmowania szkoleń. Plakat przedstawiony podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jakość życia w pracy i poza nią”. Akademia im. Jana Długosza, Zawady k. Częstochowy.
 • Bondyra-Łuczka E. (2012, maj). Manipulacja w mediach społecznościowych. Referat wygłoszony podczas konferencji „W sidłach manipulacji: o kreowaniu wizerunku w mass mediach”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Bondyra-Łuczka E. (2011, lipiec). Wolny strzelec na rynku pracy: uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne tej formy zatrudnienia. Plakat przedstawiony podczas sesji naukowej „Różne aspekty jakości życia człowieka we współczesnej psychologii”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Bondyra-Łuczka E. (2011, kwiecień). Psychologiczne konsekwencje atypowych form zatrudnienia na przykładzie freelancingu. Referat wygłoszony podczas I Konferencji Naukowej Studentów Psychologii –Psychodebiuty organizowanej przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ oraz Koło Naukowe Pragma. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Bondyra-Łuczka E. (2010, grudzień). Freelancing jako przejście do elastycznych form zatrudnienia. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej Work-Life Balance organizowanej przez Koło Naukowe Psychologii Zarządzania KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Bondyra-Łuczka E. (2009). Ukierunkowanie prewencyjne w teorii E.T. Higginsa a gotowość do podejmowania szkoleń. Referat wygłoszony podczas sympozjum „Osobowościowe uwarunkowania gotowości do podejmowania szkoleń" organizowanym przez Katedrę Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.

 


 

Magdalena Kossowska  Magdalena Kossowska  e-mail: mkossowska1@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

Psychologia organizacji i zarządzania, Psychologia przedsiębiorczości, kultura organizacyjna, Gamifikacja/Grywalizacja, zaangażowanie, doradztwo karier, realizacja celów, rekrutacja, RPO, zarządzanie projektem, szkolenia, NGO 

 

Publikacje

 

Konferencje

 • Kossowska, M., & Laguna, M. (2014, Lipiec). Personality, job resources, and self-efficacy as predictors of volunteer engagement in non-governmental organisations. Plakat przedstawiony na 28 Międzynarodowym Kongresie Psychologii Stosowanej, Paryż, Francja.
 • Kossowska, M., & Grochowska, K. (2014, Marzec). Psycholog w świecie biznesu: Gamifikacja dla początkujących. Referat na Ogólnopolskim Forum Naukowym ANOVA Forum, Kraków, Polska.
 • Grochowska, K., & Kossowska, M. (2013, Kwiecień). Rozpowszechnienie wiary w neuromity wśród studentów i absolwentów z różnych dziedzin. Referat wygłoszony na III Konferencji Naukowej 'Psychodebiuty', Kraków, Polska.
 • Kossowska, M., & Grochowska, K. (2013, Kwiecień). Gamifikacja w psychologii. Referat wygłoszony na Konferencji Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne, Wrocław, Polska.
 • Kossowska, M., & Grochowska, K. (2013, Marzec). Komercjalizacja nauki na przykładzie treningów poznawczych. Referat wygłoszony na Konferencji Nauka Ludzka Rzecz. Współpraca nauki z biznesem – szanse i zagrożenia, Kraków, Polska.
 • Kossowska, M., & Grochowska, K. (2012, Kwiecień).Skuteczność treningu inteligencji emocjonalnej u adolescentów osadzonych w zakładach poprawczych – przegląd badań. Plakat przedstawiony na Konferencji Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne, Wrocław, Polska.
 • Kossowska, M., Janowski, K., Wnukowicz, A., & Zarębska, M. (2012, Wrzesień). Ocena trafności wybranych metod kwestionariuszowych w diagnozie nasilenia depresji. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ‘Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii”, Lublin, Polska
 • Kossowska, M., Janowski, K., Awruk, K., & Jedynak T. (2011, Wrzesień).Skłonność do martwienia się a poczucie koherencji i lokalizacji kontroli. Referat wygłoszony na II ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ‘Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii”, Lublin, Polska
 • Kossowska, M., & Janowski, K. (2011, Maj). Worry, Sense of Coherence and Health Locus of Control. Referat wygłoszony na European Federation of Psychology Students’ Associations 25th International Congress, Borowice, Polska
 • Kossowska, M., Janowski, K., & Wnukowicz, A. (2011, Kwiecień) Ocena trafności wybranych metod kwestionariuszowych w diagnozie nasilenia depresji. Referat wygłoszony na I Konferencji Naukowej 'Psychodebiuty', Kraków, Polska.

 

Stypendia i Granty

 • Sokrates Erasmus Praktyki, Polish Psychologists’ Association, Londyn, Wielka Brytania (2012)
 • LLP-Erasmus, Universitetet i Tromsø, Tromsø, Norwegia (2011)
 • Erasmus Intensive Programme Psychology of Entrepreneurship, Uniwersytet Ekonomiczny, Praga, Czechy (2011)
 • Grant badawczy KUL „Zaangażowanie w pracę u wolontariuszy” 1/6-1-14-05-02-5934 (2013)
 • wymiana międzyuczelniana MOST, Uniwersytet Jagielloński (2016 - 2017)

 A_Orlowska Agnieszka Orłowska e-mail: a_orlowska@onet.pl

 

Zainteresowania naukowe:

Upodmiotowienie (empowerment), wzajemne relacje dotyczące sfery rodzinnej i zawodowej, specyfika zawodu pielęgniarek, prawo

Publikacje

 • Orłowska, A., Łaguna, M. (2016, w druku). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej u pielęgniarek. Medycyna Pracy.
 • Orłowska, A., Łaguna, M., Celińska-Miszczuk, A. (w druku). Pracownik jako podmiot. Upodmiotowienie w organizacji. W: E. Dryl i in. (red.) Księga jubileuszowa.

Konferencje:

 • Orłowska, A., Łaguna, M. (2015, czerwiec). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej: Badania pielęgniarek. Plakat zaprezentowany na „VI Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej Emocji”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016, godz. 09:40 - Mariola Łaguna