Szanowni Państwo Doktoranci WNH,
w związku z Zarządzeniem Rektora KUL w sprawie uzyskania przez pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów KUL międzynarodowego indywidualnego identyfikatora ORCID wszyscy doktoranci zobowiązani są do wygenerowania tego identyfikatora w nieprzekraczalnym terminie 7 listopada 2018 r. 
Po wygenerowaniu numeru ORCID każdy z Państwa powinien zgłosić się osobiście do Biura Dziekanów WNH (CN 207) w celu podania swojego numeru ORCID i złożenia deklaracji w kwestii raportowania dorobku naukowego na e-kul.

Szczegóły i tekst zarządzenia wraz z instrukcją ORCID znajduje się w aktualnościach na e-kul:
https://e.kul.pl/qlaktual.html?op=1&zid=37280

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2018, godz. 10:51 - Natalia Turkiewicz