Doktoranci

Ewelina Patynowska

Agnieszka Orłowska

Zofia Mazur

 

Wypromowani doktorzy

Dr Ewelina Purc (2018)

Dr Karolina Wałachowska (2018)

Dr Emilia Mielniczuk (2017)

Dr Adam Żaliński (2016)

Dr Kinga Łagowska (2015)

Dr Anna Jaklik (2014)

Dr Wiktor Razmus (2013)

 

 


 

   

Ewelina Patynowska Ewelina Patynowska  e-mail: ewelina.patynowska@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

psychologia organizacji i zarządzania, rekrutacja, psychologia szkoleń, employer branding, psychologia motywacji, psychologia reklamy, doradztwo karier, uczenie się przez całe życie, samorozwój, zarządzanie projektami

 

Publikacje

 • Patynowska, E. (w druku). Edukacja pozaformalna - nauka poprzez działanie i wyobraźnię.  Студентські записки.
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.
 • Patynowska, E., Podsiadło, I. (2012). Wywiad z Profesorem Adamem Bielą. Psychologia Organizacji. Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji.

 

Konferencje

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Referat wygłoszony na the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.

 • Patynowska, E. (2013, kwiecień). Spostrzegane wsparcie organizacyjne i możliwości kariery a motywacja do podejmowania szkoleń. Referat wygłoszony na XX Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych Aktualia 2013 ,,Teraz dla psychologii". Instytut Psychologii KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin.
 • Patynowska, E. (2012, listopad). Edukacja pozaformalna - nauka poprzez działanie i wyobraźnie. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji ,,Imagination and Life. The Perspective of Contemporary Psychology”. Instytut Psychologii KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin.

 

 


   

  A_Orlowska Agnieszka Orłowska e-mail: a_orlowska@onet.pl

 

ResearchGate

 

Zainteresowania naukowe:

Upodmiotowienie (empowerment), wzajemne relacje dotyczące sfery rodzinnej i zawodowej, specyfika zawodu pielęgniarek, prawo

 

Publikacje

 

 • Orłowska, A. i Łaguna, M. (2018). Adaptacja Kwestionariusza Warunków Efektywności Pracy w grupie polskich pielęgniarek i położnych. Medycyna Pracy, w recenzowaniu.
 • Mazur, Z., Orłowska, A. i Łaguna, M. (2018). Systematyczny przegląd badań: W jaki sposób przeprowadzić badanie i jak je opisać? Polskie Forum Psychologiczne, w druku.
 • Orłowska, A. i Łaguna, M. (2018). Upodmiotowienie – analiza koncepcji i jej zastosowanie w praktyce pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Polskie, w druku.
 • Orłowska, A., Łaguna, M. i Celińska-Miszczuk, A. (2017). Pracownik jako podmiot. Upodmiotowienie w organizacji. W: Bartosz, B., Dryl, E. i Klebaniuk, J. (red.) Jakość życia w refleksji psychologicznej według uczniów i przyjaciół Marii M. Straś-Romanowskiej. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia.
 • Orłowska, A., Mazur, Z. i Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów? Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 350-363.
 • Orłowska, A. i Łaguna, M. (2016). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej wśród pielęgniarek. Medycyna Pracy, 6(67).

 

Konferencje

 • Orłowska, A. (2017, listopad). Etycznie i praktycznie o systematycznym przeglądzie literatury. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dylematy Etyczne Psychologów, Kraków.
 • Orłowska, A. (2017, grudzień). Systematyczny przegląd literatury. Plakat zaprezentowany na Konferencji Naukowej Analityczne Wyzwania 2017, Kraków.
 • Mazur, Z., Orłowska A. (2017, wrzesień). Systematyczny przegląd badań. Referat
  wygłoszony na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 • Orłowska, A. (2017, kwiecień). Procedura tworzenia systematycznego przeglądu literatury. Referat wygłoszony na VIII Wrocławskich Konfrontacjach Psychologicznych, Wrocław.
 • Orłowska, A. (2016, grudzień). Dowartościowanie pielęgniarek i ich pacjentów. Plakat zaprezentowany na VII Ogólnopolskiej Studencko – Doktoranckiej Konferencji Naukowej PSYCHODEBIUTY, Kraków.
 • Orłowska, A., Łaguna, M. (2015, czerwiec). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej: Badania pielęgniarek. Plakat zaprezentowany na VI Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej Emocji, Lublin.

 


   

 

 Zofia Mazur  e-mail: zsmazur@gmail.com

 

ResearchGate

Google Scholar

 

Zainteresowania naukowe

Psychologia motywacji, psychologia muzyki, osiągnięcia w grze na instrumencie, afekt, realizacja celów.

 

Publikacje

 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, w druku. 

 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2017). Assessment of instrumental music performance: definitions, criteria, measurement. Edukacja. An interdisciplinary approach, 4, 115–128. doi: 10.24131/3724.170508
 • Orłowska, A., Mazur, Z., Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów? Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 350-363.

 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2016). Osiągnięcia muzyczne w grze na instrumencie: Sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru, Edukacja, 4(139), 100-114.

 

Konferencje

 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2017, wrzesień). Systematyczny przegląd literatury. Referat wygłoszony na XXXVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2017, wrzesień). Społeczne postrzeganie wystąpień muzycznych. Kryteria oceny gry na instrumencie: przegląd badań. Plakat zaprezentowany na XIV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń.
 • Mazur, Z. (2016, listopad). Sposoby operacjonalizacji osiągnięć muzycznych w badaniach nad edukacją muzyczną. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Talenty”, Wrocław.

 

Granty, stypendia, nagrody

 • Kierownik grantu Preludium, 2018
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu HARMONIA 5 nr DEC-2013/10/M/HS6/00475, współpraca z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED.
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (październik 2016- czerwiec 2017).
 • Stypendium i studia zagraniczne Erasmus+, Katholieke Universitet Leuven, Belgia (luty– czerwiec, 2016).
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (październik 2015-czerwiec 2016).
 • Nagroda Prorektora za wyróżniającą się działalność naukową i badawczą (2016).
 • Nagroda Prorektora za aktywny i szeroki udział w realizacji projektów naukowych oraz działalność organizacyjną na rzecz Instytutu Psychologii (2015).

 

 


 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018, godz. 21:32 - Mariola Łaguna