Doktoranci

Ewelina Patynowska

Agnieszka Orłowska

Zofia Mazur

 

Doktoranci przed otwarciem przewodu 

Ewelina Bondyra-Łuczka

Paulina Gąsior

 

Wypromowani doktorzy

Dr Ewelina Purc (2018)

Dr Karolina Wałachowska (2018)

Dr Emilia Mielniczuk (2017)

Dr Adam Żaliński (2016)

Dr Kinga Łagowska (2015)

Dr Anna Jaklik (2014)

Dr Wiktor Razmus (2013)

 


   

ewelina Purc Ewelina Purc e-mail: ewelina.purc@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

Psychologia pracy i organizacji, innowacyjność, statystyczna analiza danych, psychologia pozytywna, przedsiębiorczość, socjologia miasta

 

ResearchGate
Google Scholar
Academia.edu

 

Publikacje

 • Purc, E., Laguna, M. (2017). Factorial structure and measurement invariance of the Innovative Behavior Questionnaire. The Journal of Creative Behavior. doi: 10.1002/jocb.215
 • Laguna, M., Purc, E. (2016). Personality traits and training initiation process: Intention, planning, and action initiation. Frontiers in Psychology, 7:1767. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01767
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.
 • Łaguna, M., Purc, E., Razmus, W., Błaszczyk, M., Gawrońska, K. (2015). Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny. Organizacja i Kierowanie, 2(167), 141-154.
 • Łaguna, M., Bąk, W., Purc, E., Mielniczuk, E., Oleś, P. (2014). Krótki inwentarz osobowości TIPI-P w badaniach polskich. Roczniki Psychologiczne, 17 (2), 421-437.

 

Konferencje

 • Poręba, A., Purc, E. (2017, czerwiec). Rodzina jako źródło wsparcia w sytuacji choroby nowotworowej. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy Współczesnej Rodziny”, Warszawa.
 • Purc, E., Laguna, M., Moriano, J. A., Gorgievski-Duijvesteijn, M. (2017, maj). How entrepreneurs’ personal values are related with employees’ performance? A multilevel study. Plakat zaprezentowany na European Association of Work and Organizational Psychology Congress, Dublin.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2017, maj). Employee’s innovative behavior: Personal values’ perspective. Referat wygłoszony na European Association of Work and Organizational Psychology Congress, Dublin.
 • Purc, E. (2017, maj). Cross-cultural invariance of the personal initiative measure. Plakat zaprezentowany na VII Konferencji Bliżej Emocji, Lublin. 
 • Purc, E. (2017, kwiecień). Mierzyć tym samym, ale czy zawsze to samo? Równoważność pomiarowa testów. Referat wygłoszony na VIII Konfrontacjach Psychologicznych, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych. Referat wygłoszony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). Polska adaptacja Kwestionariusza
  Zachowań Innowacyjnych.
  Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). W jaki sposób wartości pracowników
  przyczyniają się do ich innowacyjności?
  Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 • Purc, E. (2016, czerwiec). Why employees behave innovatively? – values’ approach to innovation research. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacyjnych Projektów Badawczych.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, maj). Wartości osobiste a zachowania innowacyjne pracowników. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 • Purc, E., Purc, D. (2016, kwiecień). Menopauza - jest się czego bać? Satysfakcja z życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Plakat zaprezentowany na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych "Aktualia", Lublin.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, marzec). Innovative behavior as a prevention against social exclusion. Plakat zaprezentowany na II Amerykańsko-Polskim Seminarium Naukowym "Building Inclusive Communities", Lublin.
 • Wałachowska, K., Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015, grudzień). Innovation in organizations as a remedy against social exclusion. European perspective. Referat wygłoszony na Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference, Boston, USA.
 • Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M., Ujas, J (2015, lipiec). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Plakat zaprezentowany na 14 Europejskim Kongresie Psychologii. Mediolan.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, grudzień). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Praktyce, Lublin.

 • Mielniczuk, E., Purc, E. (2014, grudzień). Jak zasoby ludzkie wpływają na innowacyjność i sukces gospodarczy? Warsztat poprowadzony na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Praktyce, Lublin.
 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, listopad). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Plakat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, Warszawa.  

 • Łaguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Referat wygłoszony na the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.

 • Laguna, M., Purc, E., Mielniczuk, E., Bąk, W., Oleś, P., (2014, lipiec). Polish adaptation of the Ten Item Personality Inventory (TIPI). Plakat zaprezentowany na the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2013, maj). Osobowość a motywacja do podejmowania szkoleń. Plakat przedstawiony na V Konferencji Bliżej Emocji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin.
 • Futera, A., Kistelska, H., Prochowicz, J., Purc, E. (2012, maj). Przebadano czy przebadałam? – wpływ form osobowych i nieosobowych na recepcję tekstów naukowych. Referat wygłoszony na V Studenckim Forum Badań nad Językiem, Uniwersytet Warszawski. Warszawa.

 

Granty i stypendia

 • Grant WNS KUL "Analiza struktury czynnikowej zachowań innowacyjnych" (2017)
 • Grant WNS KUL "Innowacyjność pracowników w świetle ich systemu wartości" (2016)
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu HARMONIA 5 nr DEC-2013/10/M/HS6/00475, współpraca z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED (05.2015-12.2016)
 • Grant KUL WNS "Wartości a innowacja w organizacji" (2015)
 • Grant KUL WNS "Cechy osobowości i ich rola w aktywności rozwojowej" (2014)
 • Wykonawca grantu MNiSW nr N N106 423440 „Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania podejmowania szkoleń” (2011-2014)
 • Erasmus Intensive Programme Psychology of Entrepreneurship, Erasmus University w Rotterdamie, Holandia (08.07.2013 – 19.07.2013)

 


 

   

Ewelina Patynowska Ewelina Patynowska  e-mail: ewelina.patynowska@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

psychologia organizacji i zarządzania, rekrutacja, psychologia szkoleń, employer branding, psychologia motywacji, psychologia reklamy, doradztwo karier, uczenie się przez całe życie, samorozwój, zarządzanie projektami

 

Publikacje

 • Patynowska, E. (w druku). Edukacja pozaformalna - nauka poprzez działanie i wyobraźnię.  Студентські записки.
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.
 • Patynowska, E., Podsiadło, I. (2012). Wywiad z Profesorem Adamem Bielą. Psychologia Organizacji. Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji.

 

Konferencje

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Referat wygłoszony na the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.

 • Patynowska, E. (2013, kwiecień). Spostrzegane wsparcie organizacyjne i możliwości kariery a motywacja do podejmowania szkoleń. Referat wygłoszony na XX Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych Aktualia 2013 ,,Teraz dla psychologii". Instytut Psychologii KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin.
 • Patynowska, E. (2012, listopad). Edukacja pozaformalna - nauka poprzez działanie i wyobraźnie. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji ,,Imagination and Life. The Perspective of Contemporary Psychology”. Instytut Psychologii KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin.

 


   

Ewelina Bondyra  Ewelina Bondyra-Łuczka  e-mail: bondyra.luczka@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

Psychologia szkoleń, uwarunkowania podejmowania szkoleń, realizacja celów, psychologia biznesu i przedsiębiorczości, nowe zjawiska na rynku pracy, atypowe formy zatrudnienia

 

Publikacje

 • Łaguna, M., Bondyra-Łuczka, E., Razmus, W. (w recenzowaniu). Personal Beliefs and Vocational Training Initiation. 
 • Bąk, W., Łaguna, M., Bondyra-Łuczka, E. (2015). Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych. Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS. Psychologia Społeczna, 1(32), 84-99.
 • Bondyra-Łuczka E., Filipiuk D. (2011). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek w pracy i w organizacji: perspektywa psychologiczna". Lublin, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji.
 • Bondyra-Łuczka E., Filipiuk D. (2011). Osiągnięcia członków PSPO: Książka „Człowiek w pracy i w organizacji. Perspektywa psychologiczna". Lublin, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji. 

 

Konferencje

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Referat wygłoszony na the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.

 • Łaguna M., Bondyra-Łuczka E. (2012, październik). Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy w procesie podejmowania szkoleń. Plakat przedstawiony podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jakość życia w pracy i poza nią”. Akademia im. Jana Długosza, Zawady k. Częstochowy.
 • Bondyra-Łuczka E. (2012, maj). Manipulacja w mediach społecznościowych. Referat wygłoszony podczas konferencji „W sidłach manipulacji: o kreowaniu wizerunku w mass mediach”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Bondyra-Łuczka E. (2011, lipiec). Wolny strzelec na rynku pracy: uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne tej formy zatrudnienia. Plakat przedstawiony podczas sesji naukowej „Różne aspekty jakości życia człowieka we współczesnej psychologii”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Bondyra-Łuczka E. (2011, kwiecień). Psychologiczne konsekwencje atypowych form zatrudnienia na przykładzie freelancingu. Referat wygłoszony podczas I Konferencji Naukowej Studentów Psychologii –Psychodebiuty organizowanej przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ oraz Koło Naukowe Pragma. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Bondyra-Łuczka E. (2010, grudzień). Freelancing jako przejście do elastycznych form zatrudnienia. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej Work-Life Balance organizowanej przez Koło Naukowe Psychologii Zarządzania KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Bondyra-Łuczka E. (2009). Ukierunkowanie prewencyjne w teorii E.T. Higginsa a gotowość do podejmowania szkoleń. Referat wygłoszony podczas sympozjum „Osobowościowe uwarunkowania gotowości do podejmowania szkoleń" organizowanym przez Katedrę Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.

 


   

  A_Orlowska Agnieszka Orłowska e-mail: a_orlowska@onet.pl

 

ResearchGate

 

Zainteresowania naukowe:

Upodmiotowienie (empowerment), wzajemne relacje dotyczące sfery rodzinnej i zawodowej, specyfika zawodu pielęgniarek, prawo

 

Publikacje

 

 • Orłowska, A. i Łaguna, M. (2018). Adaptacja Kwestionariusza Warunków Efektywności Pracy w grupie polskich pielęgniarek i położnych. Medycyna Pracy, w recenzowaniu.
 • Mazur, Z., Orłowska, A. i Łaguna, M. (2018). Systematyczny przegląd badań: W jaki sposób przeprowadzić badanie i jak je opisać? Polskie Forum Psychologiczne, w druku.
 • Orłowska, A. i Łaguna, M. (2018). Upodmiotowienie – analiza koncepcji i jej zastosowanie w praktyce pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Polskie, w druku.
 • Orłowska, A., Łaguna, M. i Celińska-Miszczuk, A. (2017). Pracownik jako podmiot. Upodmiotowienie w organizacji. W: Bartosz, B., Dryl, E. i Klebaniuk, J. (red.) Jakość życia w refleksji psychologicznej według uczniów i przyjaciół Marii M. Straś-Romanowskiej. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia.
 • Orłowska, A., Mazur, Z. i Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów? Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 350-363.
 • Orłowska, A. i Łaguna, M. (2016). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej wśród pielęgniarek. Medycyna Pracy, 6(67).

 

Konferencje

 • Orłowska, A. (2017, listopad). Etycznie i praktycznie o systematycznym przeglądzie literatury. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dylematy Etyczne Psychologów, Kraków.
 • Orłowska, A. (2017, grudzień). Systematyczny przegląd literatury. Plakat zaprezentowany na Konferencji Naukowej Analityczne Wyzwania 2017, Kraków.
 • Mazur, Z., Orłowska A. (2017, wrzesień). Systematyczny przegląd badań. Referat
  wygłoszony na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 • Orłowska, A. (2017, kwiecień). Procedura tworzenia systematycznego przeglądu literatury. Referat wygłoszony na VIII Wrocławskich Konfrontacjach Psychologicznych, Wrocław.
 • Orłowska, A. (2016, grudzień). Dowartościowanie pielęgniarek i ich pacjentów. Plakat zaprezentowany na VII Ogólnopolskiej Studencko – Doktoranckiej Konferencji Naukowej PSYCHODEBIUTY, Kraków.
 • Orłowska, A., Łaguna, M. (2015, czerwiec). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej: Badania pielęgniarek. Plakat zaprezentowany na VI Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej Emocji, Lublin.

 


   

 

 Zofia Mazur  e-mail: zsmazur@gmail.com

 

ResearchGate

Google Scholar

 

Zainteresowania naukowe

Psychologia motywacji, psychologia muzyki, osiągnięcia w grze na instrumencie, afekt, realizacja celów.

 

Publikacje

 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, w druku. 

 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2017). Assessment of instrumental music performance: definitions, criteria, measurement. Edukacja. An interdisciplinary approach, 4, 115–128. doi: 10.24131/3724.170508
 • Orłowska, A., Mazur, Z., Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów? Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 350-363.

 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2016). Osiągnięcia muzyczne w grze na instrumencie: Sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru, Edukacja, 4(139), 100-114.

 

Konferencje

 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2017, wrzesień). Systematyczny przegląd literatury. Referat wygłoszony na XXXVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2017, wrzesień). Społeczne postrzeganie wystąpień muzycznych. Kryteria oceny gry na instrumencie: przegląd badań. Plakat zaprezentowany na XIV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń.
 • Mazur, Z. (2016, listopad). Sposoby operacjonalizacji osiągnięć muzycznych w badaniach nad edukacją muzyczną. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Talenty”, Wrocław.

 

Granty, stypendia, nagrody

 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu HARMONIA 5 nr DEC-2013/10/M/HS6/00475, współpraca z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED.
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (październik 2016- czerwiec 2017).
 • Stypendium i studia zagraniczne Erasmus+, Katholieke Universitet Leuven, Belgia (luty– czerwiec, 2016).
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (październik 2015-czerwiec 2016).
 • Nagroda Prorektora za wyróżniającą się działalność naukową i badawczą (2016).
 • Nagroda Prorektora za aktywny i szeroki udział w realizacji projektów naukowych oraz działalność organizacyjną na rzecz Instytutu Psychologii (2015).

 


  

  Paulina Gąsior  e-mail: paulina.gasior8@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

Psychologia społeczna, psychologia pozytywna, zachowania prospołeczne, efektywność interwencji psychologicznych, realizacja celów

 

Granty i stypendia

 • Wykonawca w projekcie naukowym „Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Opus nr DEC-2016/23/B/HS6/03885, realizowanym we współpracy międzynarodowej z Universitá degli Studi di Roma "La Sapienza".

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2018, godz. 20:55 - Mariola Łaguna